Jaarevent Deltaplan Dementie

14 november 2016

Op maandagmiddag 14 november vindt alweer de derde editie plaats van het Jaarevent Deltaplan Dementie in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Dé gelegenheid om kennis te maken met het Deltaplan Dementie en haar lidorganisaties, alles te horen over voortgang en resultaten van het afgelopen jaar, inspiratie op te doen tijdens één van de 25 workshops en onze leden te ontmoeten op de informatiemarkt. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze middag.

Tijdens het event wordt o.a. het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ gelanceerd. In dit programma staat het verbeteren in de dagelijkse praktijk van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten centraal.

Het jaarevent wordt georganiseerd voor professionals uit het dementieveld; uitvoeringspartners, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, coördinatoren van dementieketens, beleidsmakers, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Deelname aan het event is gratis.

Aanmelden

Alle informatie over het programma, de workshops en de locatie van het Jaarevent Deltaplan Dementie bereikt u via de website van het Jaarevent Deltaplan Dementie 2016. U kunt zich tot woensdag 2 november aanmelden, deelname is gratis. Heeft u nog vragen? Het Deltaplan Dementie is te bereiken per telefoon 033-3032680 of e-mail; info@deltaplandementie.nl.

Organisatie

Binnen het Deltaplan Dementie werken organisaties samen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een toenemend aantal mensen met dementie. Inmiddels hebben ruim 50 organisaties uit onder meer de zorg, het bedrijfsleven, de wetenschap zich aan het Deltaplan Dementie verbonden, waaronder Movisie.