Jongeren naar de arbeidsmarkt: Doen wat werkt! (Breda)

Het Wat werkt dossier ‘het succesvol toeleiden van jongeren naar werk’, is inmiddels verschenen. Voor het onderzoek, dat is ondersteund door Instituut Gak, is kennis verzameld over wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid).

Kennis uit praktijk

We hebben - naast kennis uit de literatuur – vooral veel kennis uit de praktijk opgehaald tijdens de regionale bijeenkomsten in juni 2018. Dit waren volgens ons en veel deelnemers, vruchtbare sessies. We hebben met elkaar de werkzame elementen geïnventariseerd van projecten en aanpakken, en van wat niet werkt. Het nieuwe dossier ‘Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk’ is hiervan het resultaat.

Vervolgbijeenkomsten

Graag willen we een vervolg op de bijeenkomsten organiseren waarin we met elkaar:

  • Kennis willen delen over de in beeld gebrachte succesvolle en minder succesvolle elementen van het toeleiden van jongeren naar werk.
  • Werken aan het ontwikkelen van een verbetertool/reflectie instrument. Deze tool is bedoeld om inzicht te geven hoe in de praktijk gebruik gemaakt kan worden van de werkzame elementen.
  • Leren van en met elkaar.

Deelnemen is gratis en kan op 5 verschillende plaatsen in Nederland

Bekijk de uitnodiging

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

  • Gemeenteambtenaren die goed zicht hebben op beleid en uitvoering van de toeleiding van jongeren naar werk in hun gemeente. Dat kan vanuit Werk & Inkomen, Wmo, jongerenwerk of onderwijs.
  • Uitvoerende professionals of initiatiefnemers van lokale of regionale projecten en diensten voor de toeleiding van jongeren naar werk.

Wat kun je verwachten?

We vragen alle deelnemers hun ervaringen uit hun eigen praktijk in te brengen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we met elkaar uit hoe de werkzame elementen in de praktijk verder kunnen worden toegepast.

Aanmelden

Aanemelden kan door een mail te sturen naar Karin van den Blink.
Vermeld in je mail op welke datum en in welke plaats je wilt deelnemen en wat jouw functie en betrokkenheid is bij projecten over arbeidsparticipatie van jongeren.

Het Wat werkt dossier vind je hier

Hier vind je twee voorbeelden van een verbetertool:

Online verbetertool eenzaamheid

Verbetertool arbeidsparticipatie statushouders