Kennisatelier: Hoe steun je dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

Wat kun jij voor hen betekenen?

Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar; ze worstelen met zelfacceptatie, zijn veelal afgewezen door hun omgeving en de situatie in de opvang is nog onvoldoende veilig. Ruim 12% van de LHBTI 's krijgt te maken met dak- of thuisloosheid, een aantal van jullie is al eens geconfronteerd met een situatie. Het belang van hulp en ondersteuning wordt hieruit duidelijk. Hoe we hier aan kunnen bijdragen, begint met het bijeenbrengen van informatie en begrip.

Inhoud

Tijdens dit kennisatelier krijg je informatie over de thematiek, de omvang en de spreiding van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren en vertellen we je over de situatie in de maatschappelijk opvang. Je hoort ervaringsverhalen van jongeren zelf. Met elkaar wisselen we uit wat de rol van belangenorganisaties kan zijn, bijvoorbeeld wat jij kunt doen als een jongere jou vertelt dat hij uit huis is gestuurd. Weet je bijvoorbeeld waarnaar je kunt doorverwijzen? Maar ook wat je kunt betekenen voor organisaties voor maatschappelijke opvang en de jongeren die daar verblijven.

Programma

  • Inleiding COC Nederland
  • Kennismaking via een poll
  • Presentatie van Movisie over thematiek, omvang, ervaringen vanuit belangenorganisaties, etc.
  • Ervaringsverhalen van jongeren zelf
  • Uitwisseling over wat jij zelf kunt betekenen voor deze jongeren en de maatschappelijke opvang
  • Afsluiting: Waaraan is nog behoefte om jongeren nog beter te ondersteunen? En de presentatie van de onlinetraining over dak en thuisloze jongeren.

Meld je hier aan