kennisbijeenkomst ‘Drie transities: veel sociale opgaven! Hoe nu verder?'

24 september 2014

Hoe houden we wijken leefbaar? Kan welzijn bieden wat zorg niet meer kan? Deze en andere vraagstukken staan centraal tijdens de conferentie Drie transities: veel sociale opgaven: hoe verder?

Marcel Spierts geeft een lezing. Hij is onlangs gepromoveerd op De stille krachten van de verzorgingsstaat, geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Verder vinden er twee workshopronden plaats met keuze uit een aantal workshops door o.a. MOVISIE, Zet, STEK, Haagse Hogeschool, De Buitenwacht en Tympaan Instituut. Afsluitend worden valkuilen belicht door de eliders van de verschillende workshops en willen we komen tot een aantal slotconclusies. Natuurlijk is er gelegenheid tot discussie en netwerken.

Meer informatie over deze bijeenkomst op de website van Tympaan.

Datum

24 september 2014, 13.00 tot 17.30 uur

Locatie

Mulicultureel ontmoetingscentrum De Buitenwacht, Bosboom Toussaintkade 67, Dordrecht

Trefwoorden