Kenniscafé Buiten de Lijnen

24 oktober 2016

Movisie organiseert i.s.m. Sensoa en Rutgers, een gratis bijeenkomst over de onlangs gelanceerde publicatie 'Buiten de Lijnen. Het vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften'.

Tijdens dit kenniscafé op 24 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur, maakt u kennis met 'Buiten de Lijnen' en krijgt u antwoord op vragen als: Hoe werk ik met het Vlaggensysteem als ik werk met kinderen of jongeren met een beperking? Hoe zit het met cultuur? Wat levert Buiten de Lijnen voor het werkveld op? Ook is er ruimte voor uw vragen over het werken met het Vlaggensysteem en kinderen/jongeren met bijzondere behoeften.

Dit kenniscafé zit vol. U kunt zich helaas niet meer inschrijven.

Achtergrond Buiten de Lijnen

Buiten de lijnen is een co-productie van Sensoa, Rutgers en Movisie. 'Buiten de lijnen’ past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, vooral jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Ontwikkelingsaspecten als gender, cultuur, en de mate waarin die een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van professionals, krijgen hierbij bijzondere aandacht.

Maak kennis met de nieuwste Vlaggensysteempublicatie en vuur je vragen af op de auteurs!

Programma

  • Welkom en kennismaking
  • Inleiding over Buiten de Lijnen door Erika Frans (Sensoa)
  • Interview met de auteurs van Buiten de Lijnen door Anoushka Boet (Movisie)
  • Wat u altijd al had willen weten over het werken met het Vlaggensysteem en kinderen/ jongeren met bijzondere behoeften: Q&A
  • Conclusie en afsluiting; aansluitend informele borrel

Voor wie?

Voor trainers, professionals, bestuurders en beleidsmakers.

Locatie en kosten

Dit kenniscafé vindt plaats in het Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Deelname aan dit kenniscafé is gratis maar inschrijving is verplicht.

De auteurs

Erika Frans, sociaal agoog, is ervaren trainer en expert op het vlak van seksuele en relationele vorming en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze is samen met Thierry Franck auteur van het 'Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag (2010, 2012). Zij werkt bij Sensoa.

Karen De Wilde, orthopedagoog en seksuoloog, is actief op het terrein van relationele en seksuele vorming. Zij werkt als trainer bij Sensoa en heeft veel expertise op het terrein van relaties en seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren met een beperking.

Willy van Berlo, psycholoog, werkt als coördinator nationale programma’s bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Zij heeft veel expertise op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele diversiteit en genderissues, en seksualiteit van mensen met een ziekte of beperking.

Kristin Janssens, sociaal-cultureel antropoloog, is senior projectleider, onderzoeker en ontwikkelaar bij Movisie, Programma Preventie en Aanpak Huiselijk en Seksueel geweld & Veiligheid. Ze is betrokken bij de verdere doorontwikkeling van het Vlaggensysteem en de implementatie ervan in Nederland. Ze heeft preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren als specifiek aandachtsgebied.

Oka Storms, cultureel antropoloog, is adviseur en onderzoeker bij Movisie, Programma Preventie en Aanpak Huiselijk en Seksueel geweld & Veiligheid. Ze is betrokken bij de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem in Nederland.

Meer informatie

Lees meer informatie over het Vlaggensysteem.