Kenniscafé Meldcode voor beleidsambtenaren en sociale wijkteams

11 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe kunt u de Wet verplichte Meldcode hiervoor benutten? Wat moet de gemeente doen in het kader van deze wet? Welke gemeenteambtenaren vallen onder deze wet? Hoe zit het met de Wet Meldcode en de sociale wijkteams?

Op 11 december 2014 organiseert Movisie een bijeenkomst speciaal voor beleidsambtenaren van gemeenten en hun partners in het sociale domein. Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over de betekenis van de Wet Meldcode voor het gemeentelijke beleid én praktijk Ook willen we met elkaar uitwisselen wat er nodig is om gezamenlijk ervoor te zorgen dat de meldcode werkt. Lydia Janssen presenteert kort de stand van zaken. Zij is als jurist nauw betrokken bij de totstandkoming van de wet.

Uw vragen staan vervolgens centraal. Vragen zoals: welke gemeenteambtenaren vallen onder de wet? Wat te doen als je samenwerkt met verschillende partners die allemaal een eigen meldcode hebben, zoals bijvoorbeeld in sociale wijkteams? Omdat samenwerking tussen deze professionals van groot belang is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, hopen we dat beleidsambtenaren, ketenpartners en sociale wijkteams samen naar het kenniscafé komen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden bij Christine Bennink (c.bennink@movisie.nl) onder vermelding van uw naam, e-mailadres, functie en organisatie. Plaats in de onderwerpregel: Aanmelding Kenniscafé 11 december 2014.

Datum

11 december 2014 van 10.00 - 12.30 uur

Locatie

Movisie, Utrecht

Downloads
Flyer-Kenniscafe-Werken-met-een-meldcode