Kenniscafé Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

27 oktober 2014

Sinds 1 juli 2013 is de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor beroepskrachten van kracht. Wat betekent deze wet voor de aanpak van geweld achter de voordeur?

In het Kenniscafé Meldcode krijgt u informatie: Wat betekent de Wet Meldcode voor het gemeentelijke beleid? En ook: hoe krijgt de Meldcode vorm in de praktijk? Wat is er nodig om te zorgen dat de Meldcode gaat werken? Wat kunt u daar aan doen? En wat kunt u in samenwerking met ketenpartners vorm geven?

Lydia Janssen, die als jurist nauw betrokken was bij de totstandkoming van de wet Meldcode presenteert kort de stand van zaken. Vervolgens is er volop gelegenheid om vragen te stellen, zpals bijvoorbeeld: welke gemeenteambtenaren vallen onder de wet? Wat te doen als je samenwerkt met verschillende partners die allemaal een eigen meldcode hebben? Hoe bevorder je de doeltreffendheid van de wet?

Om de samenwerking tussen al deze professionals te stimuleren nodigen we beleidsambtenaren, ketenpartners en sociale wijkteams uit om samen naar het kenniscafé te komen. Want samen werken we aan de beste aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

En straks: Wmo 2015

In het kenniscafé Meldcode staan we ook stil bij de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ontwikkeling die ingaat op 1 januari 2015. De nieuwe Wmo verbindt nieuwe professionele en vrijwillge ketenpartners met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit biedt een unieke kans om straks meer ogen en oren in de buurt beschikbaar te hebben. Zo kan er meer aan (vroeg)signalering worden gedaan en mogelijk sneller worden gehandeld. Nog meer partijen krijgen straks dus te maken met de Wet Meldcode.

Praktische gegevens

Datum en locatie: 27 oktober 2014 van 14.00-17.00 uur
Movisie (trainingszaal)
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Deelname aan dit kenniscafé is gratis.

Contactgegevens: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ina van Beek (i.vanbeek@movisie.nl, 030 789 2082) of Christine Bennink, secretariaat (c.bennink@movisie.nl, 030 789 2186). Aanmelden voor het kenniscafé kan door middel van het versturen van een mail naar Christine Bennink (c.bennink@movisie.nl) met uw naam, e-mailadres, functie, organisatie en eventuele vragen.

Datum

27 oktober 2014

Downloads
Kenniscafe-Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-27-okt-2014
Kennisdossier