Kenniscafé sociale veiligheid in zorginstellingen

27 november 2014

In het kenniscafé op donderdag 27 november 2014, aangeboden door Movisie, kunt u met deskundigen en collega’s van zorginstellingen uw kennis vergroten en praktijkervaringen delen over de sociale veiligheid binnen instellingen. Uitgebreide informatie vindt u in de download onderaan deze pagina.

Op 1 oktober 2014 is de Leidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd. Dit digitale naslagwerk is bedoeld voor management, aandachtsfunctionarissen en beroepskrachten van de (intramurale) zorg. Op basis van de Leidraad kunnen instellingen een intern veiligheidsbeleid ontwikkelen of bijstellen. Wat is de inhoud van de Leidraad en hoe kan een instelling hiermee werken? Deze vragen worden beantwoord door Antoinette Bolscher, een van de ontwikkelaars van de Leidraad Veilige zorgrelatie.

Toolkit Werken aan sociale veiligheid

In discussie met elkaar bespreken we de verantwoordelijkheid van bestuurders, het creëren van bewustwording en draagvlak voor werken aan een veilig klimaat voor cliënten, bewoners en medewerkers. De toolkit Werken aan sociale veiligheid kan u daarbij helpen met instrumenten en praktische voorbeelden. Wij informeren u graag over de wijze waarop zorginstellingen deze kunnen gebruiken.

Veiligheid in instellingen: beleid

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dit vloeit voort uit de zorgplicht van de zorgaanbieder. Zorginstellingen zijn ook verantwoordelijk voor het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling ingevolge de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Door middel van een gedegen beleid kan de veiligheid van bewoners, cliënten en medewerkers worden gewaarborgd. Welke verantwoordelijkheden heeft de instelling en hoe kan een gedegen beleid tot stand komen en levend worden gehouden?

Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Lotte Kronenburg.

Wie / waar?

Het kenniscafé is bedoeld voor: bestuurders, managers, staf en aandachtsfunctionarissen meldcode en meldplicht van instellingen voor ouderen en mensen met een beperking.
 

De bijeenkomst vindt plaats bij Movisie, Catharijnesingel 47, te Utrecht, op donderdag 27 november 2014 vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur.

Datum

27 november 2014

Locatie

Movisie, Utrecht

Downloads
Kenniscafe-Sociale-veiligheid-in-zorginstellingen