Kenniscongres 'Van wijk tot wetenschap'

24 november 2016

De specialistische jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie hebben een grote hoeveelheid betrouwbare kennis voorhanden. Voor jeugdigen die hulp nodig hebben is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar hoe kan deze kennis efficiënt toegepast worden? Wie zijn per geval de juiste samenwerkingspartners? Hoe ontstaat er een gedeelde werkwijze met deze partners?

Deze vragen worden beantwoord tijdens het Kenniscongres 2016 van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Met deskundige sprekers uit de jeugdpsychiatrie, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Het congres biedt samenwerkingsmodellen aan, lezingen en debat. Het geeft overzicht en grip op de transformatie.

Meer informatie en aanmelden via de website van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.

Trefwoorden