Kennisdeelbijeenkomst: Privacy en toegang

Dit najaar organiseert het projectteam van Verbetertraject Toegang meerdere kennisdeelbijeenkomsten. In deze bijeenkomst staat het onderwerp privacy in het sociaal domein centraal.

Professionals die werkzaam zijn in de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein hebben van doen met privacywetgeving, met name de AVG. Voor veel medewerkers blijft privacy een lastig onderwerp. Er zijn zoveel verschillende regels, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In deze bijeenkomst gaan we in op veelvoorkomende vragen bij het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens van een cliĆ«nt en huishouden. We geven vuistregels die in alle stappen van aanmelding tot beĆ«indiging van de ondersteuning gelden. Welke informatie mag je wel delen met diverse andere professionals en welke niet? Wat leg je vast in een dossier? We staan in deze kennisdeelbijeenkomst tevens stil bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), dat het nieuwe kabinet naar verwachting voorjaar 2022 zal indienen bij de Tweede Kamer. 

Voor wie

Beleidsmedewerkers/-adviseurs van gemeenten, wethouders, toegangsprofessionals, wijkteams.

Wanneer

Online bijeenkomst op donderdag 9 december van 10.00 - 12.00 uur.

Aanmelden

Interesse in deze bijeenkomst? Schrijf je in middels het onderstaande aanmeldformulier.

Aanmelden bijeenkomst Omgaan met privacy

Donderdag 9 december van 10.00 - 12.00 uur