Kenniskring evaluatieonderzoek sociale wijkteams: cliëntervaringen

30 september 2014

Movisie organiseert voor de tweede keer een kenniskring over evaluatieonderzoek van sociale wijkteams. Het doel is het met elkaar (cliënten/burgers, beleidsmedewerkers, teamleiders, praktijkwerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden) uitwisselen van kennis en ervaringen met betrekking tot het (laten) doen van evaluaties van sociale wijkteams. De bijeenkomst vindt plaats op 30 september 2014 van 14.00 tot 17.00 uur bij Movisie in Utrecht.

In deze tweede bijeenkomst willen wij met elkaar nagaan hoe en op welke verschillende manieren cliëntervaringen in beeld gebracht worden. Het gaat om het proces (hoe je dat vorm kunt geven), en om de keuzes die daarin gemaakt worden (welke aspecten kies je). Aan bod komen voorbeelden, tips, handvatten en aandachtspunten.

Monitoring en evaluatie van sociale wijkteams

Het onderzoeken van cliëntervaringen is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een belangrijk onderdeel in de monitoring en evaluatie van sociale wijkteams, onder andere om de kwaliteit van hun dienstverlening te optimaliseren. De manier waarop deze ervaringen in kaart gebracht worden bepaalt de gemeente zelf. Cliëntervaringen omvatten verschillende aspecten, zoals bejegening, communicatie, deskundigheid en effect en hebben verschillende gevolgen voor het lokale beleid en de uitvoering van de diensten.

Experts en deelnemers aan het woord

Tijdens de bijeenkomst komen experts aan het woord die ervaring hebben met het in beeld brengen van cliëntervaringen. Daarvoor hebben wij uitgenodigd:

  • Roelof Schellingerhout van het ITS, die een vragenliijst ontwikkeld heeft op basis van de Consumer quality index (CQ index).
  • Joost Groenendijk en Lotte Loef van het DSP en de gemeente Zaanstad die met een voorbereidingstraject voor evaluatie van cliëntervaringen bezig zijn.
  • Robin Tromp van de gemeente Utrecht die verschillende instrumenten inzet voor evaluatie van cliëntervaringen.

Voor u als deelnemer is er uiteraard ruimte om uw ervaringen vanuit uw perspectief als burger/cliënt, aanbieder gemeente en/of onderzoeker te delen.

Gesprekspunten:

  • Gaat het om onderzoek naar uitkomsten, effect of proces?
  • Is het doel verantwoorden of leren en kan dat samengaan?
  • Welke partijen hebben primair belang: de opdrachtgever, uitvoerder en/of cliënt?
  • Gaat het om kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek?
  • Leveren uitkomsten zicht op maatschappelijk rendement?

Aanmelden

Aanmelden kan met onderstaand aanmeldformulier. Deelnemers aan de vorige kenniskring van 25 maart jl. hebben voorrang.

Deze bijeenkomst is helaas vol. U kunt zich nog inschrijven en komt dan op een wachtlijst terecht. Dit betekent dat u bericht ontvangt als er plek vrij komt.
 

Datum

30 september 2014

Locatie

Movisie. Utrecht

Kennisdossier