Kennisuitwisseling K!X Works: een duurzame match tussen vluchteling en werkgever

22 mei 2017

Vluchtelingen moeten sneller en beter naar werk begeleid worden. Iedereen is het hier wel over eens. Veel gemeenten zijn daarom projecten gestart voor de arbeidstoeleiding van statushouders. Maar in de praktijk blijkt een duurzame match tussen werkgever en vluchteling lastig. Movisie nodigt u op maandag 22 mei uit om kennis en praktijkervaring uit te wisselen.

Statushouders naar werk toeleiden, vereist intensieve en langdurige inspanningen. De gemeente heeft hierbij de regie. De aanpakken van de gemeenten zijn echter vaak projectmatig of hangen soms af van de inzet van één persoon. Een integrale aanpak ontbreekt veelal. Tegelijkertijd hebben werkgevers veel vragen over het in dienst nemen van vluchtelingen. Ook K!X Works – dat jonge nieuwkomers helpt richting arbeid, stage of een opleiding – ziet in de praktijk knelpunten op onder andere het taalniveau, erkenning van diploma’s en hoge eisen van werkgevers.

Meld u aan vóór 8 mei!

Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. Stuur dan een e-mail naar s.elmoussaoui@movisie.nl.

Programma

14.00 u             Inloop
14.30 u             Welkomstwoord door dagvoorzitter en K!X Works-trainer Shahrzad Nourozi
14.45 u             Inge Razenberg (Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving) presenteert onderzoek over de rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie en hoe zij werkgevers beter kunnen faciliteren
15.00 u             Q&A met Victoria Ruijs, directeur van Hotel Theater Figi dat ervaring heeft met vluchtelingen binnen het bedrijf
15.25 u             Panelgesprek: ‘Vluchtelingen moeten betrokken worden bij aanpak arbeidstoeleiding gemeente’
15.50 u             Pauze
16.10 u             Q&A met Ina Smittenberg van gemeente Zeist: wat zijn de succesfactoren en de knelpunten van hun aanpak om vluchtelingen aan het werk te krijgen?
16.40 u             Bora Avrić (Movisie/Kennisplatform Integratie & Samenleving) presenteert de recent ontwikkelde interventiewijzer voor de participatie van statushouders
17.00 u             Netwerken en lichte maaltijd

Locatie

Verwey-Jonker Instituut
Kromme Nieuwegracht 6
Utrecht

Datum en tijd

Maandag 22 mei 2017, 14.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur).