Kerstdebat: Verschil moet er zijn?

22 december 2017

We kennen de berichten uit de pers: bewoners verenigen zich tegen de komst van vluchtelingen in hun wijk, anderen verzetten zich juist tegen de uitzetting van een gezin in de buurt. Mensen worden uit wijken weggepest omdat ze er niet thuis zouden horen. Moslims en niet-moslims, hoog- en laagopgeleiden, geboren en getogen wijkbewoners en nieuwkomers: iedereen lijkt zich terug te trekken in zijn eigen bubbel, waardoor het wij-zij-gevoel versterkt wordt. Klopt dit? Of overschatten we het effect van polarisatie? Wanneer is verschil geen probleem en wanneer schuurt het? Praat mee tijdens het Kerstdebat op vrijdagmiddag 22 december.

Na succesvolle edities in 2015 en 2016 organiseren Movisie en Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) opnieuw een inspirerend Kerstdebat. Tijdens dit debat gaan beleidsmakers, wetenschappers, sociale professionals en betrokken burgers met elkaar in gesprek op een van de meest sfeervolle locaties van Utrecht, de Geertekerk.

Wat kunt u verwachten?kerstdebat

  • Kritische beleidsmakers en wetenschappers die met elkaar in gesprek gaan over het thema polarisatie: klopt het dat de tegenstellingen tussen groepen mensen toeneemt?
  • Wat polarisatie in de praktijk betekent. Drie mensen vertellen over hun ervaringen met wij-zij-denken bij een sportclub en in de wijk.
  • Handvatten om als professional en beleidsmaker met polarisatie in de wijk om te gaan.
  • Een debat over wanneer verschil geen probleem is en wanneer het schuurt. Welke tegenstellingen willen we zo klein mogelijk houden en welke 'horen er gewoon bij'? Aanwezigen reageren op stellingen en gaan met elkaar in gesprek.

Met wie?

  • Jeroen Olthof. Wethouder in gemeente Zaanstad.
  • Emine Bagcivan. Participatiemakelaar bij DOCK in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord.
  • Cor Jansen. Was voorzitter bij sportclub Zwaluwen in Utrecht en is verbonden aan de Universiteit Utrecht.
  • Shay Kreuger. Dagvoorzitter van het Kerstdebat. Kreuger is presentatrice bij radio FunX en NPO Radio 2.
  • Andere deelnemers worden binnenkort bekend gemaakt.

Datum & tijd

Vrijdag 22 december 2017
15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Locatie

Geertekerk
Geertekerkhof 23
Utrecht

Programma Kerstdebat

14.30 uur:  Inloop met koffie, thee en muziek
15.00 uur:  Welkom door dagvoorzitter Shay Kreuger
15.15 uur:  Column door NRC-columniste Ellen Deckwitz
15.20 uur:  Verschil in beleid

Op beleidsniveau wordt gestreefd naar cohesie tussen verschillende groepen bewoners. Ontkennen gemeenten hiermee het effect van polarisatie in de samenleving? Of zijn verschillen tussen mensen een vaststaand feit en heb je hier als gemeente maar mee te werken? Een vraaggesprek met Jeroen Olthof, wethouder gemeente Zaanstad, en Ron van Wonderen, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

15.45 uur: Verschil in de praktijk

Hoe ga je in de wijk om met polarisatie? Drie mensen vertellen over hun ervaringen met wij/zij-denken bij een voetbalvereniging, in de wijk Feyenoord en in de Schilderswijk. Met Cor Jansen, voormalig voorzitter van sportvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 en verbonden aan de Universiteit Utrecht, Emine Bagcivan, participatiemakelaar in de wijk Feyenoord en Nordin Tahboun van Stichting Multicultureel Jongerengeluid. Lees een voorproefje.

16.15 uur: Verschil moet er zijn?

Wanneer is verschil geen probleem en wanneer schuurt het? Welke tegenstellingen willen we zo klein mogelijk houden en welke horen bij het leven. Deelnemers reageren op stellingen en gaan met elkaar in gesprek. 

16.50 uur: Muzikale afsluiting door Catching Cultures Orchestra

17.00 uur: Borrel

Aanmelden

De toegang is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Meld u direct aan. Bij afwezigheid zonder afmelding vooraf wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.