Kick-off Verandering van Binnenuit

Op 21 september vindt bij Movisie de kick-off plaats van Verandering van Binnenuit. Tijdens deze middag presenteren de verschillende partners zich, die al sinds begin jaren ‘90 bezig zijn met thema’s rondom veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen.

Graag laten zij zien welke veranderingen tot dusver hebben plaatsgevonden en welke veranderingen nog nodig zijn in de komende jaren. Juist door samen te kunnen werken met deze organisaties, kunnen gemeenten en zorginstellingen van binnenuit LHBTI-acceptatie en gendergelijkheid binnen vluchtelingen- en migrantengemeenschappen verbeteren! Geïnteresseerd? Meld je aan via rene@doetankpeer.nl.

Lees meer over de Alliantie Verandering van Binnenuit.

Toolbox voor gespreksleiders
Tijdens deze kick-off presenteert Movisie een nieuwe ‘gereedschapskist’, speciaal voor alle voorlichters en gespreksleiders die zich gaan inzetten tijdens de 700 bijeenkomsten. Deze toolbox bevat informatie over hoe je de effectiviteit van een bijeenkomst kunt vergroten, tips hoe je LHBTI-acceptatie én gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunt bevorderen, werkvormen die zich in de praktijk hebben bewezen plus handige achtergrondinformatie. Lees meer.