Kwalitatief evalueren in het sociale domein

16 december 2014

Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is inmiddels bereikt. U kunt u nog wel aanmelden, dan komt u op de wachtlijst te staan.

Hoe draagt kwalitatief onderzoek bij aan kennis over effectieve interventies in het sociale domein? Hierover organiseert Movisie op 16 december 2014 een werkconferentie voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en betrokkenen bij erkenningstrajecten van databanken met interventies. Het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina. 

Evaluatie van sociaal werk staat sterk in de belangstelling. Mede door de transformaties en bezuinigingen willen we weten òf en hoe interventies in het sociale domein werken. Voor het meten van effecten grijpt men vaak naar kwantitatief onderzoek, met het klassieke experiment als gouden standaard. Maar kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn minstens zo belangrijk om inzicht te krijgen in sociale interventies. 

Wat biedt kwalitatief onderzoek nu precies wel en wat niet? Kan kwalitatief onderzoek bewijs leveren dat een interventie werkt? Wat is goed kwalitatief onderzoek? Hoe past dit soort onderzoek bij het beoordelen van interventies? En hoe is het bruikbaar bij het onderzoek naar eenzaamheid, sociale wijkteams en huiselijk geweld? Vragen die centraal staan op de werkconferentie van 16 december. Aanleiding voor de werkconferentie is het nieuwe boek van Vasco Lub: Kwalitatief evalueren in het sociale domein. Mogelijkheden en beperkingen (Boom Lemma uitgevers).

Wat kunt u tijdens deze werkconferentie verwachten?

 • Vasco Lub (Bureau voor sociale argumentatie) verkent de potentie van kwalitatieve onderzoeksmethoden voor evaluatiedoeleinden en geeft een kritische analyse van methodologische sterktes en zwaktes naar aanleiding van de verschijning van zijn boek Kwalitatief evalueren in het sociale domein. Mogelijkheden en beperkingen.
 • Terry van Dijk (Rijksuniversiteit Groningen) gaat in op de vraag hoe interventies werken. Pas als je dat weet kun je bepalen waar en hoe je invloed hebt en of effecten dankzij of ondanks interventies optreden. Alleen op een kwalitatieve manier kunnen deze mechanismen opgespoord worden.

Keuze uit een van de volgende workshops

 1. Kwalitatief onderzoek, toepassingen bij  sociale interventies (VOL)
  Hennie Boeije, Universiteit Utrecht en Stans de Haas, Rutgers WPF
  Ervaringen als bewijsvoering: mogelijkheden van kwalitatief evaluatieonderzoek.
 2. Kwalitatief onderzoek en interventies bij eenzaamheid
  Marina Jonkers, Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventies
  Wat werkt volgens kwalitatief onderzoek? En wat kunnen we nog meer te weten komen over eenzaamheid(sinterventies)? Welk onderzoek is wenselijk?
 3. Kwalitatief onderzoek en interventies van sociale wijkteams
  Ard Sprinkhuizen, Hogeschool InHolland
  Wat werkt volgens kwalitatief onderzoek? En wat kunnen we nog meer te weten komen over sociale wijkteams? Welk onderzoek is wenselijk?
 4. Kwalitatief onderzoek en interventies bij huiselijk geweld
  Sietske Dijkstra, Bureau Dijkstra
  Wat werkt volgens kwalitatief onderzoek? En wat kunnen we nog meer te weten komen over interventies bij huiselijk en seksueel geweld? Welk onderzoek is wenselijk?
 5. Interventies beoordelen (invitational)
  Peter Rensen, Movisie
  Workshop op uitnodiging. Kwalitatief onderzoek als integraal onderdeel van de beoordeling van interventies in het erkenningstraject: hoe pakken we dat aan? De resultaten van deze workshop vormen de inzet van verder debat.

 

Voor wie?

Onderzoekers en geïnteresseerden in onderzoek naar interventies in het sociale domein, betrokkenen bij erkenningstrajecten van databanken in het sociale domein, gezondheid en bewegen, jeugd, langdurige (GGZ)zorg en beleidsmedewerkers.

Waar en wanneer?

16 december 2014. Inloop vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur, met na afloop een borrel.

Aanmelden

Toegangsprijs: € 75. Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van het nieuwe boek Kwalitatief evalueren in het sociale domein. Mogelijkheden en beperkingen (Boom Lemma uitgevers) van Vasco Lub.

Over het boek

Kwalitatief evalueren in het sociale domein. Mogelijkheden en beperkingen – Vasco Lub

Voor veel professionals in de sociale sector is kwalitatief onderzoek niet de eerste vorm van onder-zoek waaraan zij denken bij het evalueren van sociale maatregelen. Voor anderen juist wel. In zijn boek probeert Vasco Lub voorbij te gaan aan de soms sleetse en gepolariseerde zienswijzen door zowel de mogelijkheden als de beperkingen van kwalitatief evalueren te verkennen. Kwalitatief onderzoek wordt vaak al ingezet ter evaluatie in de sociale sector, maar het ontbrak vooralsnog aan een overzicht van methoden en designs, een verkenning van hun potentie voor evaluatiedoeleinden en een kritische analyse van methodologische sterktes en zwaktes.

'Kwalitatief evalueren in het sociale domein' beoogt meer te zijn dan alleen een school(s) boek. Via de nationale en internationale literatuur ontgint het onontgonnen terrein, neemt onderbouwd stelling, breekt vastgeroeste methodologische debatten open en levert op onderdelen nieuwe en verhelderende inzichten voor prangende evaluatiekwesties. De publicatie biedt daarmee een overzichts- en naslagwerk voor zowel de gevorderde (kwalitatieve) onderzoeker als voor studenten die meer willen weten over kwalitatief evalueren.

Deze werkconferentie wordt georganiseerd met medewerking van Boom Lemma uitgevers.

Datum

16 december 2014

Locatie

Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht