Landelijk congres 'Expeditie Begonia'

11 oktober 2017

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert voor de derde keer Expeditie Begonia: het landelijke congres over innovatieve woonvormen. Dit keer worden de grenzen van het langer thuis wonen, de (on)mogelijkheden van zelfstandig wonen, van de onderlinge zorg en van het samenwerken verkend. Welke oplossingen zijn er om mensen veilig en comfortabel te laten wonen waarbij leefplezier voorop staat? Welke voorzieningen en woonzorgprojecten leveren een bijdrage aan het oprekken van grenzen zonder deze te overschrijden? En hoe staat het met de draagkracht in de wijk?

Meer informatie en aanmelden via Kenniscentrum Wonen en Zorg.