Landelijk Congres Jonge Mantelzorg

Op 14 december a.s. vindt van 13.00 – 16.30 uur het online Congres Jonge Mantelzorg plaats. Het thema dit jaar is Signalering jonge mantelzorgers. Het congres richt zich op jonge mantelzorgers, professionals in zorg en welzijn, onderwijs, beleidsmedewerkers en natuurlijk alle overige geïnteresseerden.

De organisatie wordt uitgevoerd door de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg en de samenwerkende organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Meld je direct aan

Programma

  • 12.30 – 13.00 uur: Inloggen
  • 13.00 – 13.45 uur: Plenaire opening
  • Pauze: 10 minuten
  • 13.55 – 14.45 uur: Sessies ronde 1
  • Pauze: 15 minuten
  • 15.00 – 15.50 uur: Sessie ronde 2
  • 16:00 – 16.30 uur: Plenaire afronding

Benieuwd naar de inhoud van de verschillende sessies? Lees meer op de website van JMZ Pro. Movisie organiseert de sessie 'Doen wat werkt in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers'. In verbetertrajecten wordt de kennis van JMZ zelf, professionals én wetenschap zo goed mogelijk benut om jonge mantelzorgers beter te bereiken en te ondersteunen. Movisie-experts Joost de Haan en Tara Knegt delen samen met mantelzorgconsulent Anke-Ida Markvoort ervaringen en inzichten van verbetertrajecten bij twee gemeenten.