Landelijk netwerkdag voor de responsieve ambtenaar

‘Anders kijken: Doen wat nodig is’

‘Doen wat nodig is’ en écht van betekenis zijn voor burgers. Het zijn gedeelde idealen binnen de overheid, maar in de dagelijkse praktijk blijken ze vaak onbereikbaar. Niet zo vreemd, er is immers een enorme systeemverandering voor nodig. Professionals, beleid, leidinggevenden en bestuur moeten zich weer opnieuw tot elkaar verhouden. Wat hebben ze van elkaar nodig om die responsieve overheid te worden? Vanaf 6 mei gaan we daarover in gesprek. Dan start het nieuwe landelijke netwerk ‘Anders kijken: Doen wat nodig is’, waar ambtenaren uit alle overheidslagen welkom zijn om mee te denken.

Voor wie?

Iedereen die werkzaam is bij de overheid en burgers betekenisvol wil helpen door te doen wat nodig is, kan actief worden in het landelijke netwerk ‘Doen wat nodig is’. We willen ervaringen uitwisselen en verkennen welke werkzame factoren de responsieve overheid dichterbij brengen.

Meld je aan

 • Op uitvoeringsniveau gaat het om kunnen inschatten wat werkelijk van betekenis is voor een burger. Bijvoorbeeld het regelen van een brommer voor iemand met een bijstandsuitkering die in de kas gaat werken waar geen bus langskomt. Of de wijkmanager die regelt dat een buurtinitiatief ondanks gedoe met een vergunning toch van start kan gaan.
 • Op beleidsniveau gaat het om mensen die de uitvoering ondersteunen met beleid waarin ruimte is voor maatwerk en de weg vinden in het doolhof aan regelingen. Het gaat om mensen die in de weer gaan om te kijken wat er wel en niet werkt bij complexe vraagstukken. Die een gebied aftasten, doorvoelen, doorleven en doorademen voordat er een letter op papier komt. Die gewend zijn in gesprek te gaan met boeren en bedrijven die alle vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt, maar waar je toch samen mee op pad moet.
 • Op leidinggevend niveau gaat het om de uitvoering rugdekking en ruimte geven om ‘te doen wat mogelijk is’, een omgeving faciliteren waar medewerkers kunnen experimenteren en leren van elkaar.
 • Op bestuurlijk niveau gaat het om een Raad, Staten of Kamer kunnen meenemen in een proces van ‘niet weten’: niet weten wat er uit een experiment gaat komen, niet weten wat een aanpak precies gaat opleveren. Maar die democratische vertegenwoordiging wel enthousiast krijgen om het te proberen. En ze meeneemt in het vallen en opstaan dat bij deze processen hoort.

Bestuurders, leidinggevenden, professionals en beleidsmedewerkers hebben elk hun eigen invloed op het realiseren van een nieuwe overheid. Een ‘responsieve’ overheid, die werkt vanuit de bedoeling. Daarvoor is samenwerking en elkaar ruimte geven een van de belangrijkste randvoorwaarden. In dit netwerk verkennen we hoe dat beter kan en welke andere randvoorwaarden nodig zijn om burgers beter van dienst te zijn, zoals andere regels of andere bedrijfsvoering. Meld jij je met je collega’s aan?

Programma

Het programma van de startdag wordt uitgewerkt. In elk geval zal Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, optreden als dagvoorzitter. Janny Bakker, die promoveerde op het onderwerp ‘de responsieve professional’, geeft een keynote speech. Er worden vijf praktijkvoorbeelden gedeeld, van drie gemeenten, een provincie en de Rijksoverheid – we zijn immers samen één overheid. We sluiten de middag af met de vraag: welke beweging willen we zijn, wat kunnen en willen we samen bereiken?

Om echt responsief te werken heb je alle delen van de organisatie nodig: uitvoering, beleid, management en bestuur. Aanmelden is daarom alleen mogelijk met een vertegenwoordiging van alle vier de delen. Er is maar beperkt plek, dus geef je snel op.

Door wie?

Dit netwerk is een initiatief van Angela Riddering (PRCS, initiatiefnemer en trekker), LCGW, Movisie, Divosa en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is ondermeer belangstelling vanuit de VNG, BvK en AenO Fonds.

Praktisch en aanmelden

6 mei 2020, 10.00 – 16.00
Locatie: Gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein.

Meld je aan

Kan je er niet bij zijn, maar heb je wel belangstelling? Laat je gegevens achter, dan hoor je wanneer er weer iets wordt georganiseerd.

Programma

In het ochtend deel ligt de nadruk op kennisuitwisseling en inspiratie. ’s-Middags kijken we wat je hiermee concreet kunt doen en verkennen we de potentie van het netwerk.

 • 10.00 Inloop
 • 10.30 Opening, Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa en vandaag dagvoorzitter
 • 10.45 Responsief werken, Janny Bakker, voorzitter van Movisie en promovenda responsief werken en een ervaringsdeskundige verzorgen ieder een keynote over doen wat nodig is
 • 11.30 Casuïstiek, De praktijk met 1 voorbeeld van het rijk, 1 voorbeeld van de provincie en 3 voorbeelden uit gemeenten. In alle voorbeelden staat de relatie inwoner en uitvoering centraal. En de interactie vanuit beleid, management, bestuur en organisatie op deze relatie. De casus wordt in 5 minuten neergezet, daarna gaan we met elkaar in gesprek.
 • 12.30 lunch
 • 13.30 Interactieve deel onder leiding van Froukelien IJntema met focus op twee onderwerpen: waar zou je willen zijn met het responsief werken? en waarin kan dit netwerk voor jou van betekenis zijn?
 • 15.40 Hoe gaan we als netwerk verder? Onder leiding van de dagvoorzitter halen we de oogst van de dag op, en hoe verder?
 • 16.00 Eind en Borrel.

Wil je dit bericht doorsturen naar een collega? Hierbij de link naar het PDF.