Landelijk netwerkdag voor de responsieve ambtenaar

‘Anders kijken: Doen wat nodig is’

‘Doen wat nodig is’ en écht van betekenis zijn voor burgers. Het zijn gedeelde idealen binnen de overheid, maar in de dagelijkse praktijk blijken ze vaak onbereikbaar. Niet zo vreemd, er is immers een enorme systeemverandering voor nodig. Professionals, beleid, leidinggevenden en bestuur moeten zich weer opnieuw tot elkaar verhouden. Wat hebben ze van elkaar nodig om die responsieve overheid te worden? Vanaf 27 mei 2020 gaan we daarover in gesprek. Dan start het nieuwe landelijke netwerk ‘Anders kijken: Doen wat nodig is’, waar ambtenaren uit alle overheidslagen welkom zijn om mee te denken.

Voor wie?

Iedereen die werkzaam is bij de overheid en burgers betekenisvol wil helpen door te doen wat nodig is, kan actief worden in het landelijke netwerk ‘Doen wat nodig is’. We willen ervaringen uitwisselen en verkennen welke werkzame factoren de responsieve overheid dichterbij brengen.

Meld je aan

  • Op uitvoeringsniveau gaat het om kunnen inschatten wat werkelijk van betekenis is voor een burger. Bijvoorbeeld het regelen van een brommer voor iemand met een bijstandsuitkering die in de kas gaat werken waar geen bus langskomt. Of de wijkmanager die regelt dat een buurtinitiatief ondanks gedoe met een vergunning toch van start kan gaan.
  • Op beleidsniveau gaat het om mensen die de uitvoering ondersteunen met beleid waarin ruimte is voor maatwerk en de weg vinden in het doolhof aan regelingen. Het gaat om mensen die in de weer gaan om te kijken wat er wel en niet werkt bij complexe vraagstukken. Die een gebied aftasten, doorvoelen, doorleven en doorademen voordat er een letter op papier komt. Die gewend zijn in gesprek te gaan met boeren en bedrijven die alle vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt, maar waar je toch samen mee op pad moet.
  • Op leidinggevend niveau gaat het om de uitvoering rugdekking en ruimte geven om ‘te doen wat mogelijk is’, een omgeving faciliteren waar medewerkers kunnen experimenteren en leren van elkaar.
  • Op bestuurlijk niveau gaat het om een Raad, Staten of Kamer kunnen meenemen in een proces van ‘niet weten’: niet weten wat er uit een experiment gaat komen, niet weten wat een aanpak precies gaat opleveren. Maar die democratische vertegenwoordiging wel enthousiast krijgen om het te proberen. En ze meeneemt in het vallen en opstaan dat bij deze processen hoort.

Bestuurders, leidinggevenden, professionals en beleidsmedewerkers hebben elk hun eigen invloed op het realiseren van een nieuwe overheid. Een ‘responsieve’ overheid, die werkt vanuit de bedoeling. Daarvoor is samenwerking en elkaar ruimte geven een van de belangrijkste randvoorwaarden. In dit netwerk verkennen we hoe dat beter kan en welke andere randvoorwaarden nodig zijn om burgers beter van dienst te zijn, zoals andere regels of andere bedrijfsvoering. Meld jij je met je collega’s aan?

Door wie?

Dit netwerk is een initiatief van Angela Riddering (PRCS, initiatiefnemer en trekker), LCGW, Movisie, Divosa en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is ondermeer belangstelling vanuit de VNG, BvK en AenO Fonds.

Praktisch en aanmelden

De sessie vindt plaats in een online gesloten omgeving waar je alleen met een persoonlijke login terecht kunt op 27 mei 2020 om 10.30.

Om echt responsief te werken heb je alle delen van de organisatie nodig: uitvoering, beleid, management en bestuur. Aanmelden is daarom alleen mogelijk met een vertegenwoordiging van alle vier de delen. Er is maar beperkt plek, dus geef je snel op.

Meld je aan

Kan je er niet bij zijn, maar heb je wel belangstelling? Laat je gegevens achter, dan hoor je wanneer er weer iets wordt georganiseerd.

Programma

Het programma van de online sessie is nog in ontwikkeling maar zal op hoofdlijnen er als volgt uitzien:

  • Om 10.30 zal Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, live in gesprek gaan met Janny Bakker, die promoveerde op het onderwerp ‘de responsieve professional’. Dit gesprek wordt opgenomen en is terug te kijken.
  • Er worden vier praktijkvoorbeelden gedeeld van twee gemeenten, een provincie en de Rijksoverheid – we zijn immers samen één overheid. Alle voorbeelden zijn van organisaties die al een langere ervaring hebben met responsief werken. Zij delen op een platform wat ze meemaken in de uitvoering, waar management op stuurt, de rol van beleid in responsief werken en hoe dit politiek-bestuurlijk uitpakt. Op 27 mei zijn vertegenwoordigers van de praktijkvoorbeelden op gezette tijden beschikbaar om via het platform vragen te beantwoorden en te reageren op opmerkingen.
  • Op het platform brainstormen we samen over de vraag: welke beweging willen we zijn, wat kunnen en willen we samen bereiken?