Landelijke bijeenkomst beschermd wonen

Movisie werkt aan een praktijkverbetering en kennisverspreiding van het programma waar de focus ligt op het streven om kwetsbare burgers zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven.

In praktijkverbetertrajecten komen we samen met lokale of regionale partijen tot een invulling van de effectieve voorwaarden die langer thuis wonen mogelijk maken. We werken daarbij met het ‘kwaliteitsmodel’. We hebben specifiek aandacht voor ‘doen’ wat werkt en het samen toewerken naar een PDCA-cyclus; uitproberen en volgen of dat echt werkt voor de eindgebruiker. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormgeven aan ‘de beweging naar de voorkant’.
Wij werken met en voor alle partijen die lokaal en regionaal uitvoering geven aan bovenstaand doel.

Op maandag 25 juni organiseren wij een landelijke bijeenkomst beschermd wonen, waarin we opgedane inzichten kennis met elkaar gaan delen.

Programma

  • Welkom en inleiding op het onderwerp door Anne-Marie van Bergen (Movisie)
  • Praktijkvoorbeeld over Beschermd Thuis (en o.a. de samenwerking met de corporaties) door Jeannette Walderveen en Marleen Houtepen (gemeente Dordrecht)
  • Uitwisselen van kennis in subgroepen
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting
  • Hapje en drankje & gelegenheid tot netwerken

Praktische informatie

Tijd:  15:00 - 17:00 uur (met inloop vanaf 14:45 uur)
Locatie:  Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, adres Lange Smeestraat 40. Vanaf Utrecht Centraal is het ongeveer 10 minuten lopen naar Bartholomeus Gasthuis. 

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door vóór 14 juni een e-mail te sturen naar e.even@movisie.nl.