Landelijke bijeenkomst beschermd wonen

Op dinsdag 6 november organiseren wij een tweede landelijke bijeenkomst ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’, waarin we opgedane inzichten en kennis met elkaar gaan delen.
Deze bijeenkomst gaan we verder met een nieuw voorbeeld uit de praktijk en behandelen we een aantal elementen die van belang zijn bij een ‘buurt voor iedereen’.

Movisie werkt aan een praktijkverbetering en kennisverspreiding. De focus ligt op het streven om kwetsbare burgers zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven. In praktijkverbetertrajecten komen we samen met lokale of regionale partijen tot een invulling van de effectieve voorwaarden die langer thuis wonen mogelijk maken. We werken daarbij met het ‘kwaliteitskompas’. We hebben specifiek aandacht voor ‘doen’ wat werkt en het samen toewerken naar een PDCA-cyclus; uitproberen en volgen of dat echt werkt voor de eindgebruiker. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormgeven aan ‘de beweging naar de voorkant’ (eerder en preventiever).

Programma

  •  Welkom en inleiding op het onderwerp door Anne-Marie van Bergen (Movisie). We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst en gaan verder met nieuwe dilemma’s en discussiepunten.
  • Praktijkvoorbeeld over Beschermd Thuis: presentatie door Paola Buitelaar, Ervaringsdeskundig Projectleider RIBW Brabant, Team Kiemuur over ervaringen met Het Kiemuur. Het Kiemuur is een wekelijkse bijeenkomst in de wijk, dicht bij bewoners. Er zijn ervaringsdeskundige gastvrouwen/heren. Iedereen die contact, steun en/of advies zoekt is hier altijd welkom! Er is geen wachtlijst of papiertje nodig om hulp te krijgen.
  • Introductie BuroBries: Zij starten met 24 projecten in de provincie Groningen, waaronder startende buurtcirkels en een aanbod Mental Health First Aid. het zijn deels nieuwe initiatieven en deels nieuwe activiteiten van bestaande initiatieven. BuroBries vertelt over de beweging die in Groningen op gang is gebrachtl In 2019 zal er op de volgende leerbijeenkomst uitgebreider worden ingegaan op resultaten en effecten.
  • Uitwisselen van kennis in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting.
  • Hapje, drankje & gelegenheid tot netwerken.

Praktische informatie

Tijd:  15:00 - 17:00 uur (met inloop vanaf 14:45 uur)
Locatie:  Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, adres Lange Smeestraat 40. Vanaf Utrecht Centraal is het ongeveer 10 minuten lopen naar Bartholomeus Gasthuis.
Heb je vorige bijeenkomst gemist? Lees dan het verslag. Je bent alsnog van harte welkom.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door vóór 19 oktober een e-mail te sturen naar e.even@movisie.nl.