Landelijke conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Wij nodigen je van harte uit om op dinsdag 13 juni 2023 in 1931 ’s-Hertogenbosch samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen.
De komende editie heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de 3e levensfase. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Het thema van de editie dit jaar is ‘Pionieren met de levensfase’.

Enkele vragen die hierbij centraal staan zijn:

  • Hoe kun je jezelf en ouderen voorbereiden op ouder worden? 
  • Hoe kunnen jij en ouderen invulling geven aan de derde levensfase?
  • Wat betekent dit bijvoorbeeld voor je woon- en leefomgeving, werk en pensioen?

Meld je hier aan