Landelijke conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Wij nodigen je van harte uit om op dinsdag 13 juni 2023 in 1931 ’s-Hertogenbosch samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen.
De komende editie heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de 3e levensfase. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Het thema van de editie dit jaar is ‘Pionieren met de levensfase’.

Enkele vragen die hierbij centraal staan zijn:

  • Hoe kun je jezelf en ouderen voorbereiden op ouder worden? 
  • Hoe kunnen jij en ouderen invulling geven aan de derde levensfase?
  • Wat betekent dit bijvoorbeeld voor je woon- en leefomgeving, werk en pensioen?

Inbreng Movisie

Namens Movisie, een van de initiatiefnemers van de bijeenkomst, zullen Els Hofman, Pien van der Sanden en Jan Willem van de Maat sessies verzorgen, onder andere over passende ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond, eenzaamheid en diversiteit, mobiliteit en ouderen met een beperking. De andere initiatiefnemers van de bijeenkomst zijn BeterOud, Erasmus Universiteit, Leyden Academy, Ministerie van VWS, Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, Raad van Ouderen, Vilans en ZonMw.

Meld je hier aan