Landelijke dag voor moeder-, vader- en andere participatiecentra

Op donderdag 27 november organiseert Stichting Casa met ondersteuning van Movisie een Landelijke dag voor vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van Ouderkindcentra, mannencentra, vadercentra, vrouwencentra, moedercentra en andere geïnteresseerden bij het Driegeneratiecentrum in Utrecht.

Afgelopen jaar is Stichting Casa opgericht met als doel het landelijk netwerk van bovengenoemde centra  te ondersteunen. Zij wil de krachten van de centra bundelen zodat de uitdagingen waar wij voor staan gezamenlijk kunnen worden opgepakt, er ruimte is voor uitwisseling, en leren van elkaar.

Stichting Casa heeft met succes fondsen aangeschreven en een bijdrage ontvangen van het VSB fonds en Porticus voor een 2-jarig projectplan. Dit plan is het resultaat van een aantal inspraak- en feedbackrondes waaraan verschillende centra hebben deelgenomen en dat in conceptversie besproken is tijdens de laatste landelijke conferentie van de moeder- en vadercentra in november 2012.

Nu is het plan goedgekeurd en willen we aan de slag! We nodigen hiervoor alle centra van harte uit voor een Landelijke Dag op donderdag 27 november bij het Driegeneratiecentrum in Utrecht. Deze dag organiseert Stichting Casa met ondersteuning van Movisie.

Tijdens de dag worden de stichting en het bestuur van Casa voorgesteld, bespreken we het plan en kunt u uw netwerk uitbreiden en verstevigen. En natuurlijk het allerbelangrijkste: uitwisselen en leren van elkaar!

U kunt zich opgegeven tot uiterlijk 18 november via email: landelijkedag@stichtingcasa.nl. Bekijk voor meer informatie de uitnodiging hieronder.

Datum

27 november 2014

Locatie

Driegeneratiecentrum Utrecht, Bernadottelaan 23 in Utrecht

Downloads
Uitnodiging-Casa-27-november