Landelijke studiedag 'Het herkennen van en handelen bij Münchhausen'

6 oktober 2016

Vroegtijdig signaleren van het syndroom van Münchhausen by Proxy is cruciaal voor de veiligheid van deze kinderen! Daarom vertellen experts uit verschillende disciplines u tijdens deze studiedag wat signalen zijn waar professionals uit verschillende beroepsgroepen alert op kunnen zijn. Daarnaast hoort u wat u concreet kunt doen als u het vermoeden heeft dat er sprake is van PCF. Naast casuïstiekbespreking wordt er onder meer in gegaan op de communicatie met kinderen en hun veiligheid: is contact met de ouder(s) nog mogelijk, en zoja, onder welke voorwaarden?

Meer informatie en aanmelden via Saha Communicatie.
 

Kennisdossier
Trefwoorden