Landelijke studiedag OGGZ Nieuwe Stijl

16 september 2014

De OGGZ nieuwe stijl vraagt om een nieuwe aanpak en een andere houding van professionals.

Veel OGGZ-functies verdwijnen, gemeenten gaan zelf via de WMO-loketten aan de slag met zorgmijders en gaan op eigen manier (bemoei)zorg regelen. Gebiedsteams en gezinscoaches moeten de rol van lokale bemoeizorg netwerken overnemen. Hoe gaat dit in praktijk?

U hoort visies en praktijkvoorbeelden, met aandacht voor relevante vraagstukken rond inzet vrijwilligers, aanpak multiprobleemgezinnen en positionering ten opzichte van sociale wijkteams.

Lees verder op de website van het Leids Congres Bureau.

Datum

16 december 2014

Locatie

Aristo - Amsterdam

Trefwoorden