Landelijke Studiedag: Ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang

13 mei 2015

Zowel wanneer het gaat om preventie, outreachend werken en "vroeg erbij zijn", als wanneer we het hebben over gedwongen, opgelegde hulpverlening, heb je als hulpverlener, begeleider of ondersteuner vaak te maken met jeugdigen en ouders die helemaal niet om je hulp gevraagd hebben. Maar uit de opvoedingssituatie, de leefomstandigheden en / of de psychische toestand van de gezinsleden blijkt in een aantal gevallen dat die hulp toch echt nodig is. Tegelijkertijd word je als professional steeds meer geacht te werken vanuit "Eigen Kracht" en met het sociale netwerk van een gezin. Ouders moeten "empowered" worden en zo veel mogelijk de regie houden over hun eigen leven en de opvoeding van hun kinderen.

Lees meer informatie op de website

Datum

13 mei: 10.00 - 17.00 uur

Locatie

Mercure, Zwolle

Kennisdossier