Landelijke studiedag Samenwerken in de wijk

12 juni 2018

Sinds de maatregel 'decentralisatie overheidstaken naar gemeenten' is ingevoerd in 2015 is er veel veranderend in het sociale domein. De gevolgen van de maatregel worden nu duidelijk waardoor er nieuwe vraagstukken oprijzen op het gebied van privacy wetgeving en manieren van samenwerking binnen de wijk. Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente zichtbaar.

Tijdens deze studiedag hoort u welke factoren zorgen voor succesvol samenwerken en krijgt u handvatten om kennis binnen uw wijkteam te vergroten en te borgen. In de middag kunt u kiezen uit diverse methoden om samenwerkingsverbanden te versterken.

Vroegboekkorting
Early-bird catches the worm! Meld u aan voor 15 maart en ontvang €25 korting. 

Doelgroep

Alle wijkprofessionals zoals: maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, WMO consulenten, wijkverpleegkundigen, jeugd- en GGZ werkers, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Ook managers in de eerstelijns zorg, wijkagenten en medewerkers van gemeenten en GGD zijn van harte welkom.

Sessie Wat Telt

Movisie verzorgt tijdens deze studiedag één van de sessies. Met het instrument 'Wat Telt' kun je als (wijkteam)professional het gesprek aangaan over leefgebieden die belangrijk zijn voor de inwoner, daar doelen op stellen en vooruitgang monitoren. In deze sessie presenteren wij de werking, eerste ervaringen en opbrengsten van het instrument. En deelnemers kunnen de werking zelf ervaren.

Lees meer over de studiedag Samenwerken in de wijk en meld u aan op de website van het Leids Congres Bureau.