Leerbijeenkomst: Lokale aanpak van eenzaamheid

Het benutten van ervaringskennis en -deskundigheid in de aanpak van eenzaamheid

Steeds meer gemeenten willen gebruik maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Het inzetten van deze kennis op het niveau van beleid en uitvoering helpt om sociale problemen, zoals eenzaamheid, concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van beleid en dienstverlening te verbeteren. Op deze manier hopen gemeenten dat beleid en gekozen interventies goed aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Er is steeds meer bekend over wat werkt bij het aanpak van eenzaamheid volgens mensen die hier zelf ervaring mee hebben, zie bijvoorbeeld de onlangs verschenen infographic Wat werkt bij het doorbreken van eenzaamheid? Mensen met ervaring aan het woord.   

Tijdens deze leerbijeenkomst presenteert Movisie de laatste inzichten omtrent het inzetten en benutten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. We gaan met goede voorbeelden uit de praktijk in gesprek over hoe zij deze kennis benutten in hun aanpak van eenzaamheid. We organiseren de leerbijeenkomsten dit jaar samen met het Actieprogramma Een tegen Eenzaamheid.      

Voor wie

De leerbijeenkomsten zijn speciaal gericht op zowel beleidsadviseurs van gemeenten (sociaal domein) als projectleiders van lokale aanpakken van eenzaamheid. Meld je alleen aan als je tot een van deze twee groepen behoort.

Tijd en locatie

Woensdag 15 december 10.00 - 12:30 uur, online via Zoom. De linkt volgt later.

Programma

  • 10:00 - Welkom
  • Presentatie Karin Sok (expert ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, Movisie)
  • Meetellen panel (Marieke van Mil en Daphne van Rhee, gemeente Utrecht)
  • Twee andere inspirerende voorbeelden 
  • Pauze
  • Uitwisseling in subgroepen
  • Korte terugblik
  • 12:15 - Afsluiting

Aanmelden

Kom je ook? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelname is gratis.

Aanmelden Leerbijeenkomst: Lokale aanpak van eenzaamheid