Leerbijeenkomst: Sociale inclusie in de wijk voor mensen met een lvb

Wat zijn de mogelijkheden voor sociale inclusie in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Deze vraag staat centraal tijdens de leerbijeenkomst op 28 oktober.
Annica Brummel, senior onderzoeker bij de HAN en Pluryn én gepromoveerd op dit thema, vertelt over haar onderzoek, ervaringen en aanbevelingen. Vervolgens besteden we aandacht aan een voorbeeld uit de praktijk en is er ruimte voor vragen en interactie.

Waarover?

De wijk vormt een belangrijke plek om sociale inclusie vorm te geven. Annica vergelijkt drie wijken van Nijmegen met elkaar en kijkt daarbij naar wijkspecifieke kenmerken en het ontstaan van informele sociale netwerken. Uit haar onderzoek blijkt dat de mogelijkheden voor het vervullen van sociale rollen per wijk sterk verschilt. Waar in de ene wijk vooral sociale inclusie op burenniveau plaatsvindt, is dit in de andere wijk via bewonersgroepen of juist binnen eigen sociale groepen. Welke mogelijkheden hebben mensen met een beperking om op gelijke voet mee te doen in de wijk waar ze wonen en wat is daarvoor nodig? Annica doet een aantal aanbevelingen en verwijst naar praktische tools. 

We zoomen in op bovenstaande samen met WijKring Nijmegen, een aanpak voor het vergroten van informele sociale netwerken in de wijk. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over mogelijkheden en uitdagingen van sociale inclusie van mensen met een lvb. Tenslotte ontmoet je andere enthousiaste professionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen, die net als jij, werken of willen gaan werken aan ‘een buurt voor iedereen’.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij het bevorderen van de inclusie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Tijd en locatie

Online via Microsoft Teams op 28 oktober van 10.00 - 11.30 uur. Na aanmelding ontvang je de link in jouw mailbox. 

Programma

  • Welkom en inleiding op het onderwerp door een expert van Movisie. We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst.
  • Annica Brummel presenteert haar onderzoek en doet aanbevelingen. 
  • WijKring vertelt over hun aanpak
  • We bespreken een praktijkvoorbeeld.
  • Uitwisselen van ervaringen en tips in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting.

Aanmelden

Kom je ook? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Afmelden

Let op, heb je je opgegeven en kun je er onverhoopt niet bij zijn? Meld je dan minimaal een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar evenementenbureau@movisie.nl.

Leerbijeenkomst 28 oktober: Sociale inclusie in de wijk voor mensen met een lvb