Leerbijeenkomsten Movisie: Een buurt voor iedereen

Samen werken aan een buurt voor iedereen

Hoe kunnen mensen die vanwege psychiatrische problemen, verslaving en/of multiproblematiek in een extra kwetsbare positie verkeren wonen en meedoen in de samenleving, in de wijk of stad waar zij wonen? Die vraag staat centraal tijdens deze leerbijeenkomsten: doel is om ervaringen te delen, van en aan elkaar te leren en te inspireren. De deelnemers denken na over hoe zij eraan kunnen bijdragen dat mensen die vanwege psychiatrische problemen in een extra kwetsbare positie verkeren zich thuis voelen in de buurt. En dat ‘de buurt’ ook de steun krijgt om het samenleven mogelijk te maken. Doe je mee?

Tijdens deze bijeenkomsten op 10 maart, 7 juli en 29 oktober vertelt telkens één initiatief over de eigen aanpak. Samen gaan we in gesprek over wat de mogelijkheden zijn en wat de uitdagingen bij deze aanpak. Ook ontmoet je op deze bijeenkomsten andere enthousiaste professionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen, die net als jij, werken of willen gaan werken aan ‘een buurt voor iedereen’.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn en ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het bevorderen van de inclusie en maatschappelijke participatie van mensen die vanwege psychiatrische problemen in een extra kwetsbare positie verkeren.

Tijd en locatie

Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht. Op 29 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Programma

  • Welkom en inleiding op het onderwerp door een expert van Movisie. We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst.
  • Goede voorbeelden uit de praktijk: wisselend per keer.
  • Uitwisselen van ervaringen en tips in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting.
  • Borrel & gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden

Kom je ook? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Afmelden

Let op, heb je je opgegeven en kun je er onverhoopt niet bij zijn? Meld je dan minimaal een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar evenementenbureau@movisie.nl.

Leerbijeenkomsten Movisie: Een buurt voor iedereen 29 oktober 2020