Leerbijeenkomsten Movisie: Een buurt voor iedereen

Samen werken aan een buurt voor iedereen

Hoe kunnen mensen die vanwege psychiatrische problemen, verslaving en/of multiproblematiek in een extra kwetsbare positie verkeren wonen en meedoen in de samenleving, in de wijk of stad waar zij wonen? Die vraag staat centraal tijdens deze leerbijeenkomsten: doel is om ervaringen te delen, van en aan elkaar te leren en te inspireren. De deelnemers denken na over hoe zij eraan kunnen bijdragen dat mensen die vanwege psychiatrische problemen in een extra kwetsbare positie verkeren zich thuis voelen in de buurt. En dat ‘de buurt’ ook de steun krijgt om het samenleven mogelijk te maken. Doe je mee?

Tijdens deze reeks bijeenkomsten vertelt telkens één initiatief over de eigen aanpak. Samen gaan we in gesprek over wat de mogelijkheden zijn en wat de uitdagingen bij deze aanpak. Ook ontmoet je tijdens deze bijeenkomsten andere enthousiaste professionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen, die net als jij, werken of willen gaan werken aan ‘een buurt voor iedereen’.

Programma 29 oktober: thema eenzaamheid

Tijdens de leerbijeenkomsten ‘Een buurt voor iedereen’ focussen we ons op ambulante hulp, gericht op inclusie in de wijk. Eenzaamheid is een belemmerende factor voor inclusie, ook al woon je dicht bij andere mensen in een buurt of wijk. Daarom is het onderwerp van belang: de ambulantisering van de ggz, verschuiving van maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting is ook bedoeld zodat mensen onderdeel worden van die buurt of wijk.

Ondertussen kent iedereen een vorm van alleen zijn en de bijbehorende gevoelens vanwege de COVID-19-lockdown. Deze ervaring biedt de mogelijkheid om eenzaamheid vanuit je eigen ervaring bespreekbaar te maken. Een goede aanleiding om er meer over te weten. 

  • Inleiding op het onderwerp ‘eenzaamheid bij mensen met een psychische kwetsbaarheid’ door Harry Michon van Movisie. Hij gaat in op de vraag: over hoeveel mensen gaat het?
  • Marie-Jeanne van der Ploeg vertelt als ervaringsdeskundige over psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid. Hoe is het om dit mee te maken?
  • Hoe kan je als vrijwilliger, als professional of als ervaringsdeskundige – als mens – het gesprek aangaan over eenzaamheid? Daarover zal Maryse den Hollander (Movisie) meer vertellen. Zij gaat in op bestaande handvatten daarvoor. 
  • Uitwisselen van ervaringen en tips in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn en ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het bevorderen van de inclusie en maatschappelijke participatie van mensen die vanwege psychiatrische problemen in een extra kwetsbare positie verkeren.

Tijd en locatie

Online, op 29 oktober van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Aanmelden

Kom je ook? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Afmelden

Let op, heb je je opgegeven en kun je er onverhoopt niet bij zijn? Meld je dan minimaal een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar evenementenbureau@movisie.nl.

Leerbijeenkomsten Movisie: Een buurt voor iedereen 29 oktober 2020