Leercafé Blik op samenlevingsopbouw

Uitdagingen & keuzes

Nadat de focus in hulp en ondersteuning jarenlang vooral individueel gericht was, wordt het belang van samenlevingsopbouw weer volop erkend. Maar hoe zet je community building effectief in bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van welzijn, duurzaamheid, veiligheid, groen en meedoen? Die vraag staat centraal in het leercafé ‘Blik op samenlevingsopbouw. Uitdagingen en keuzes’ dat Movisie en De Schoor samen organiseren.

Deze leerbijeenkomst zit vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Van oudsher is samenlevingsopbouw het domein van opbouwwerkers. Zij ondersteunden groepen bewoners én speelden een rol bij het signaleren, aankaarten en helpen aanpakken van structurele sociale problemen van mensen en gemeenschappen. Op veel plaatsen zijn de traditionele opbouwwerkers echter verdwenen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties zoeken daarom naar nieuwe manieren om community building vorm te geven. 

Verschillende vormen

Op sommige plaatsen krijgt een sociaal professional binnen het sociaal wijkteam de opdracht om collectieve blik vorm te geven, samen met de vaak op individuele hulp georiënteerde collega’s. Elders zetten welzijnsorganisaties of gemeente community builders in - in loondienst of als zzp’er - die vaak samenwerken met burgerinitiatieven.

Wat zijn ervaringen van werkers met deze verschillende vormen? Welke randvoorwaarden helpen hen om - naast het ondersteunen van (groepen) bewoners - ook een signalerende, agenderende en politiserende rol te kunnen spelen? Hoe bereik je dat de blik van sociaal professionals verschuift van individuele ondersteuning naar de gemeenschap en van zorg naar samen leven? Welke randvoorwaarden zijn nodig om structureel werken goed vorm te geven? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Leercafé Blik op samenlevingsopbouw. Uitdagingen & Keuzes.  

Voor wie?

Het leercafé is bedoeld voor sociaal professionals en anderen die zich bezighouden of aan de slag willen met samenlevingsopbouw, zoals wijkteammedewerkers, gemeenteambtenaren, teamleiders, dorpsondersteuners, kwartiermakers, et cetera. 

Programma

Inloop vanaf 13.30 uur.

 • 14.00 Opening en welkom door de Schoor
  • Onderzoek opbouwwerk De Schoor, Mariël van Pelt en Sanneke Verweij (Movisie).
  • Lezing Blik op de gemeenschap, Marcel Spierts (zelfstandig onderzoeker en publicist)
  • Pauze
  • Presentatie drie verschillende praktijken
  • Pauze
  • Dialoogtafels met uitwisseling in kleine groepen 
  • Plenaire afsluiting
 • 17.00 Borrel
 • 18.00 Einde

Datum: Dinsdagmiddag 22 november 2022
Locatie: Buurtcentrum Filmwijk in Almere. Adres: Walt Disneyplantsoen 76/78 1325 SX  Almere
Route: Auto: parkeren in de buurt is goed mogelijk. OV: op 2 minuten lopen van bushalte lijn 10.