Leergang Simpel Switchen: samenwerken tussen de domeinen

Je merkt het vaak in je werk: processen en diensten van gemeente, UWV en zorginstellingen raken en overlappen elkaar. Deze bijeenkomst uit de leergang Simpel Switchen gaat in op de knelpunten, maar vooral op de oplossingen: wanneer en hoe kun je wél samenwerken. En: waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Leer tijdens deze online bijeenkomst op maandag 12 september 2022 van 14.00 tot 16.30 uur de praktische Toolkit kennen die je direct kunt toepassen.

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Over de leergang Simpel Switchen

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers)werk, beschut werk of dagbesteding is.

Wil jij het als professional mensen makkelijker maken om een stap te zetten? Dan is de speciaal ontwikkelde online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou!

Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Na afloop van de leergang

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

Praktische informatie

  • Datum: maandag 12 september 2022
  • Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
  • Locatie: online via Zoom
  • Kosten: gratis
  • Let op: heb je je aangemeld en kun je toch niet? Vergeet je dan niet uiterlijk drie werkdagen van tevoren af te melden. Bij te laat afmelden kost dit 75 euro.

Aanmelden

Meld je aan via de website van SAM

De volgende bijeenkomsten van de leergang vinden plaats op:

Het is ook mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.