Leerkring: Gemeenten en vernieuwing in dagbesteding

22 februari 2018

Wilt u uw kennis vergroten over (nieuwe) vormen van dagbesteding? Wilt u weten welke ontwikkelingen en trends er landelijk op dit thema spelen? Wilt u meer inzicht in wat er allemaal mogelijk is binnen de Wmo en Participatiewet en waar eventuele knelpunten voor uw gemeente liggen? Dan is de leerkring vernieuwing in dagbesteding iets voor u!

Tijdens deze leerkring doet u kennis en inspiratie op voor uw gemeente en wisselt u ervaringen uit met collega’s. De leerkring is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij dagbesteding in hun gemeente.

Hoe zit de leerkring eruit? 

Tijdens de leerkring staan de volgende onderdelen op het programma:

  • Trends en ontwikkelingen in dagbesteding: een inleiding door Movisie.
  • Een praktijkverhaal van de gemeente Zeist. Deze gemeente schreef een 'challenge ondernemende dagbesteding' uit om vernieuwing te stimuleren, waarop tientallen inschrijvingen binnenkwamen. De betrokken beleidsmedewerker en de winnaar vertellen over dit proces.
  • Een praktijkverhaal van De Wilg in Utrecht. De Wilg is een algemene voorziening in Utrecht en richt zich op alle burgers, in het bijzonder mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische/psychiatrische beperking. Het doel van De Wilg is meedoen naar vermogen en volwaardig burgerschap. Het aanbod is modulair opgebouwd en kent een opbouw van zeer laagdrempelige inloop en ontmoeting, via deelname aan allerhande activiteiten en opleiding tot toeleiding naar vrijwilligerswerk en betaald werk.
  • Er zijn enkele inspiratietafels waar we kennis en ervaringen uitwisselen.
  • Een borrel ter afsluiting.

Alle deelnemers ontvangen na afloop de publicatie: Vernieuwing in dagbesteding, 45 projecten (Movisie).

Praktische informatie

Voor wie? De leerkring is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Zowel beleidsmedewerkers die ervaring hebben met vernieuwing in dagbesteding als zij die juist meer willen weten hoe ze dit aan kunnen pakken. De koplopers en nieuwsgierigen! Er is ruimte voor 25-30 deelnemers.

Wanneer? Deze leerkring vindt plaats op donderdag 22 februari bij sociaal ondernemer 'Samen in Zeist'. We starten om 13.15 uur met de inloop en een broodje. Het inhoudelijke programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Aanmelden: U kunt zich tot uiterlijk 15 februari aanmelden bij Judith van Leeuwen (j.vanleeuwen@movisie.nl). Vermeld bij uw aanmelding svp of u gebruik wilt maken van de lunch. Deelname is kosteloos, dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS.