Leerkring Informele Zorg

Hoe kunnen gemeenten vrijwillige hulp ondersteunen en faciliteren?

Op donderdagmiddag 23 mei organiseert Movisie, samen met de VNG, de leerkring informele zorg. Deze staat in het teken van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering over vrijwillige hulp en zorg. Het gehele spectrum van burgerinitiatieven tot georganiseerd vrijwilligerswerk op informele zorg komt aan bod. We praten je bij over de laatste ontwikkelingen en we reiken handvatten aan om in je eigen gemeente aan de slag te gaan. Leuke bijvangst: we gaan samen aan de slag met de social design-methode!

Social design is een verandermethode gericht op het leveren van een positieve impact op maatschappelijke vraagstukken. Samen met social designer Madelinde Hageman beantwoorden we de vraag: hoe ga je als gemeente om met bijvoorbeeld burgerinitiatieven en georganiseerd vrijwilligerswerk? Daarnaast delen we inspirerende voorbeelden en is er ruimte voor uitwisseling met beleidsadviseurs van andere gemeenten.  

Wil je aanwezig zijn bij deze leerkring? Omcirkel 23 mei in jouw agenda en meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Beleidsadviseurs van gemeenten

Heb je vragen?

Mail dan met Joost de Haan, via j.dehaan@movisie.nl.
 
Meer weten over vraagstukken van gemeenten rondom informele zorg? Bekijk dan de Woudlopersgids door op deze link te klikken!

Logo Movisie en VNG

 

Aanmelden leerkring informele zorg 23 mei 2019