Leerkring Informele Zorg

1 november 2016

Als gemeente wilt u mantelzorgers in staat stellen om de zorgtaken waar zij in hun leven voor staan, op een passende manier vorm te geven. U formuleert beleid voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers en regisseert de uitvoering hiervan. Met de leerkring Informele Zorg doet u nieuwe kennis én inspiratie op en wisselt u ervaringen uit met collega-gemeenten.

In de leerkring over informele zorg staan kennisuitwisseling en leren van elkaar centraal. Beleidsmedewerkers van gemeenten ontmoeten elkaar in het midden van het land.

De bijeenkomst van de leerkring bestaat uit twee delen:

  • In het eerste plenaire deel praten experts van Movisie u bij over de laatste ontwikkelingen op het terrein van Informele zorg
  • In het tweede deel van het programma schuift u bij één van de thematafels aan. Een deskundige verzorgt een korte inleiding over het thema van de leerkring: een praktijkverhaal (uit een andere gemeente) wordt toegelicht en er is ruimte voor onderlinge uitwisseling.

De onderwerpen van de tafels zijn:

  • Respijtzorg
  • Waarderen van mantelzorgers (i.s.m. Mezzo)
  • Monitoring en kwaliteit
  • Lokaal samenspel tussen formele en informele partijen
  • Zelfregie en ervaringsdeskundigheid
  • ‘samenhangend mantelzorgbeleid binnen gemeenten’ (i.s.m. de VNG)

Praktische informatie

Voor wie?
De leerkring is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die zich bezighouden met mantelzorgondersteuning en vrijwillige zorg. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.

Wanneer?
De leerkring Informele zorg vindt plaats op dinsdag 1 november van 13.00 tot 17.00 uur te Utrecht.

Kosten
 € 50,- ex btw per persoon per leerkring.