Leerkring Informele zorg - Special: respijtzorg

21 maart 2017

Wilt u meer inzicht in de behoefte naar en het gebruik van respijtzorg? Wilt u geïnspireerd raken door collega’s uit het land? Bent u werkzaam bij een gemeente of zorgverzekeraar en betrokken op dit onderwerp, dan is de leerkring Informele Zorg op dinsdag 21 maart iets voor u! Met de leerkring doet u nieuwe kennis en inspiratie op, krijgt u zicht op de financieringsmogelijkheden en wisselt u ervaringen uit met collega’s. Deze leerkring is een samenwerking tussen Movisie en VNG.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

 • Prof. dr. ir. Alice de Boer geeft u inzicht in de behoefte en gebruik van respijtzorg door mantelzorgers. Uiteraard is er vervolgens ruimte voor uitwisseling.
 • In het tweede deel van het programma schuift u aan bij één van de thematafels. Met collega’s staat u samen stil bij een praktijkverhaal.

Thematafels respijtzorg

Dit keer staat de leerkring in het teken van respijtzorg (vervangende mantelzorg). Tijdens de thematafels worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Logeren als algemene voorziening
  De gemeente Leeuwarden en welzijnsorganisatie Wellzo vertellen u over het respijtzorg- en logeeraanbod als algemene voorziening.
 • Als de mantelzorger wegvalt: op het snijvlak van Wmo, Zvw, Wlz
  De gemeente Alkmaar neemt u mee in de afspraken die zij hebben gemaakt met o.a. de zorgverzekeraar als de mantelzorger wegvalt.
 • Diversiteit in aanbod van respijtzorg: een zoektocht
  De gemeente Utrecht deelt hun zoektocht naar diversiteit in het aanbod van respijtzorg. Utrecht zoekt hierin de samenwerking met onder andere zorginstellingen, informele zorg partijen en b&b eigenaren. Welke mogelijkheden zijn er en hoe maken we het aanbod aantrekkelijk, laagdrempelig en betaalbaar?
 • Waar moet je aan denken bij het opstarten van een respijthuis voor kwetsbare ouderen?
  Logeer-/respijthuis Strandgoed, gemeente Westland en DSW Zorgverzekeraar delen hun eerste ervaringen over een pilot met een respijthuis in hun regio. Voor wie is de voorziening geschikt, hoe borg je goede kwaliteit van zorg, worden mantelzorgers daadwerkelijk ontlast, welke stakeholders moet je betrekken (o.a. verwijzers) en hoe ziet het verdienmodel er uit?

Praktische informatie

De leerkring is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers.

Datum: dinsdag 21 maart 2017
Plaats: Utrecht
Tijd: 12.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 50,- excl. btw per persoon