Leerkring: maak de waarde van je initiatief zichtbaar

Je zet je als actieve inwoner vol overgave in voor jouw buurt, leefomgeving of voor kwetsbare buurtbewoners. En je wéét zeker dat jouw activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid, leefbaarheid in de buurt én aan het leven van buurtbewoners. Maar hoe toon je dat aan? Hoe maak je jullie verschil, waarde, zichtbaar? En hoe doen andere initiatieven dat?

Movisie en Zorgbelang Inclusief organiseren een leerkring over het zichtbaar maken van effecten voor bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. We leren van elkaar en met elkaar. Het uitwisselen van tips en ervaringen staat gedurende de hele leerkring centraal.

Via voortdurende interactie kom je tot je veranderverhaal, mogelijke indicatoren en passende methoden om je effecten zichtbaar te maken. 

De leerkring bestaat uit 3 online bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten door wordt eigen inzet verwacht. 

Doel van de leerkring

We delen en leren van elkaars ervaringen en ideeën omtrent effectmeting. Tevens geeft de leerkring inzicht welke stappen je kunt zetten om de effecten van je initiatief zichtbaar te maken. De publicatie Effecten zichtbaar maken vormt hiervoor de basis. 

Downloaden

Effecten-zichtbaar-maken.pdf 1.2 MB

Opzet leerkring

De leerkring bestaat uit 3 online bijeenkomsten. 

  • In de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar. Ook maken we een begin aan je veranderverhaal. In een veranderverhaal beschrijf je welke stappen je als initiatief zet om beoogde effecten bij de doelgroep te realiseren: ‘als we dit doen, dan bereiken we dat’. In de tijd tussen de eerste en tweede sessie rond je je verhaal af.
  • In de tweede bijeenkomst luisteren we naar elkaars veranderverhalen en geven elkaar tips. Het veranderverhaal biedt aanwijzingen voor zaken die je wilt gaan meten, indicatoren. Ook deel je ervaringen of ideeën over bruikbare tools om de indicatoren te meten. In de tijd tussen de tweede en derde bijeenkomst ga je hiermee aan de slag. 
  • In de derde bijeenkomst wisselen we uit over de ervaringen, delen we resultaten en komen de laatste stappen van het zichtbaar maken van effecten voorbij.  

Tussen de verschillende bijeenkomsten is 1-op-1 coaching door Movisie en Zorgbelang Inclusief mogelijk. 

Voor wie? 

  •  De leerkring is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven die graag stappen willen zetten in effectmeting en die hier al over hebben nagedacht of al wat ervaring mee hebben.
  • Voor wie in of dichtbij de praktijk staat. Je gaat echt aan de slag met het aantonen van je waarde.

Voorwaarden

  • Maximaal 2 deelnemers per organisatie of initiatief doen mee. Er kunnen in totaal 10 organisaties en/of initiatieven aan de leerkring meedoen.
  • Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Deelname aan de leerkring vereist deelname aan alle drie de bijeenkomsten en eigen inzet tussendoor.
  • We leren van elkaar en met elkaar. Dit vraagt om het delen van eigen ervaringen en ideeën uit de eigen praktijk. 
  • Na aanmelding doet Movisie een telefonische intake. Hieruit volgt een wel/niet plaatsing in de leerkring. 

Datum eerste bijeenkomst 21 juni tussen 14.00 en 16.00 uur

We hebben de data voor de eerste bijeenkomst al geprikt. De data voor bijeenkomst 2 en 3 worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de leerkring kunt u contact opnemen met: