Leerlijn samenlevingsopbouw: Beroepsidentiteit

Leercafé 1

Vanwege de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw organiseren we vanuit Movisie drie leercafés. Het doel van de leercafés is dat professionals gezamenlijk kennis, visie en ervaring uitwisselen en van daaruit komen tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven rondom drie thema’s.

Het eerste leercafé is op 14 oktober om 15:30 uur en gaat over de beroepsidentiteit, profilering en positionering van jou als professional.

Voor wie

Voor alle professionals die werken aan samenlevingsopbouw.

Tijd en locatie

Online via Zoom van 15:30 -17:00 uur. Na aanmelding ontvang je de link in jouw mailbox.

Waar gaat het over?

Het thema van dit leercafé is: Opbouwwerkers, hoe noemen we onszelf?

Het eerste leercafé gaat over de beroepsidentiteit, profilering en positionering van jou als professional. Hoe noem je jezelf? Ben je nou opbouwwerker, sociaal makelaar, scharrelambtenaar of noem het maar op? Hoe verbonden voel jij je met jouw vak en functie? Heb je het idee telkens opnieuw te moeten verantwoorden wat je wel en niet doet? Of wat je kunt waarmaken? En kun je daar een heldere visie over uitdragen of worstel je daarmee?

In de bijeenkomst starten we met een aantal inzichten van twee experts: opbouwwerker Daniël Pit en onderzoeker Marcel Spierts. Maar daarna gaan jullie vooral zelf ervaringen en ideeën uitwisselen. Hoe ervaar jij jouw beroep? Op welke manier profileer jij je? Ben je tevreden met jouw functienaam? (H)erkennen inwoners, andere professionals, gemeenteambtenaren en beleidsmakers jouw professionaliteit en de betekenis ervan voor de gemeenschap? Maakt het dan uit of je bijvoorbeeld vanuit een sociaal wijkteam werkt of niet? En waarom? Wat betekent dit alles voor jouw manier van werken?

Lees meer over de leerlijn en de andere leercafés

Aanmelden

Meld je nu aan met het formulier hieronder.

Aanmelden Leerlijn samenlevingsopbouw: Beroepsidentiteit