Leernetwerk inclusieve mantelzorgondersteuning

Samen vorm geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning

Ben je beleidsmaker bij een gemeente, coördinator van een steunpunt/expertisecentrum mantelzorg of innovatiemanager informele zorg? En wil je binnen jouw gemeente meer aandacht en oog hebben voor alle mantelzorgers? Meld je dan, samen met een samenwerkingspartner, aan voor het leernetwerk inclusieve mantelzorgondersteuning van Movisie! Daarin gaan we met een aantal gemeenten aan de slag met ieders lokale vraagstuk aan de hand van kennis en ervaringen.

 Tijdens een aantal bijeenkomsten gaan we:  

 1. Kennis uitwisselen over inclusieve mantelzorgondersteuning (wat is het, waarom is het belangrijk en wat is de vertaalslag naar jullie lokale vraagstuk?). 
 2. De kennis toepassen in het verbeteren van de mantelzorgondersteuning in jullie praktijk.  
 3. Aan de slag met het borgen van de verandering door in beweging te blijven.  
 4. Tussentijds met elkaar uitwisselen en leren van elkaars ervaring. 

Dit alles om in de eigen (lokale) praktijk verder vorm te geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning, samen met anderen. Leer jij met ons mee? Lees verder en meld je aan voor het leernetwerk! 

Wat is inclusieve mantelzorgondersteuning?  

Veel mensen geven ondersteuning en mantelzorg aan familie, naasten en andere bekenden. De zorgsituatie en ondersteuningsbehoefte van deze mensen verschillen. Een jonge mantelzorger heeft mogelijk andere behoeftes dan een mantelzorger met een migratieachtergrond. En het maakt voor de ondersteuning ook uit of je zorgt voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of een gezin.  

Het is voor beleidsmakers en professionals belangrijk om te weten hoe je invulling kunt geven aan die verschillende vraagstukken en behoeften van mantelzorgers, zodat alle mantelzorgers de juiste ondersteuning kunnen krijgen.  

Binnen dit  leernetwerk denken we niet in doelgroepen, maar houden we rekening met de diversiteit binnen én tussen de verschillende groepen mantelzorgers. Deze manier van denken en werken helpt om de mantelzorgondersteuning beter aan te laten sluiten bij de situatie en de behoeften van de mantelzorger, oftewel inclusiever te maken.  

Meer weten over inclusieve mantelzorgondersteuning? Bekijk onze videoreeks.  

Het leernetwerk: van en met elkaar leren  

Tal van organisaties zoals steunpunten, gemeentelijke-, welzijns- en belangenorganisaties zijn betrokken bij mantelzorgondersteuning. Al deze betrokken partijen kunnen veel van elkaar leren, ongeacht en passend bij de organisatiedoelen. Om te komen tot inclusieve mantelzorgondersteuning is het nodig dat organisaties samenwerken en van elkaar leren. Dit is dan ook één van de focuspunten in het leernetwerk.  

Als deelnemer meld je je liefst in een duo aan. Samen breng je een vraagstuk in uit de lokale of regionale praktijk, waarmee jullie gedurende het leernetwerk aan de slag gaan. Tijdens vier bijeenkomsten ontvangen jullie kennis (uit wetenschap, praktijk en ervaring), is er ruimte voor uitwisseling, het bespreken van dilemma's en uitdagingen en het versterken van de samenwerking.

Movisie reikt gedurende het traject hulpmiddelen en tools aan en kan zo nodig meedenken om de eigen opzet en aanpak te concretiseren. Tussen de bijeenkomsten door gaan de duo’s, met hun samenwerkingspartners lokaal of regionaal aan de slag.  

Voor wie? 

Het leernetwerk staat open voor diegenen die samen met anderen vorm (willen) geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning, op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Bijvoorbeeld: coördinatoren bij steunpunten/expertisecentrum mantelzorg, innovatiemanagers informele zorg, en beleidsmakers van gemeenten. Enthousiasme om samen met anderen aan de slag te gaan met veranderingen en verbeteringen voor inclusieve mantelzorg staat voorop. Er is plaats voor 6 gemeenten.  

Wat biedt Movisie? 

 • Movisie organiseert de bijeenkomsten. Er zijn gastsprekers en er is veel ruimte voor interactie en uitwisseling.  
 • Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst hebben jullie een oriënterend gesprek met een van de Movisie-medewerkers om de uitgangssituatie en het vraagstuk te verkennen.   
 • Movisie biedt elke maand gelegenheid tot een contactmoment tijdens een digitaal inloopuur. Tussentijds kun je altijd terecht bij een van de Movisie-medewerker.  
 • Voor deelname aan het leernetwerk brengt Movisie niets in rekening. 

Wat vragen we van jou? 

 • Motivatie en enthousiasme om meer te leren over inclusieve mantelzorgondersteuning. 
 • Dat jullie aan de slag gaan met het zelfgekozen vraagstuk. 
 • Bereidheid om eigen ervaringen en praktijkkennis te delen met andere deelnemers. 
 • Deelname aan vier bijeenkomsten (min. 2, max. 3 deelnemers per lokale praktijk). 
 • Een beperkt aantal contactmomenten met Movisie voor tussentijds overleg/advies. 

Data en aanmelden 

 • 16 mei (fysiek in Utrecht) – 13.30 - 17.00 uur 
 • 13 juni (online) – 14.30 - 16.30 uur 
 • 19 september (online) - 14.30 - 16.30 uur
 • 21 november (fysiek in Utrecht) – 13.30 - 17.00 uur 

Heb je interesse om deel te nemen? Je kan je opgeven via dit formulier. 

Voor vragen kan je terecht bij Roos Pijpers en/of Gülcan Bektas

 

Aanmeldformulier Leernetwerk Inclusieve Mantelzorgondersteuning