Leernetwerk ‘lvb-vriendelijke gemeente’

Hoe krijg je inwoners met een licht verstandelijke beperking in beeld? En wat kun je doen om ze beter te bereiken en ondersteunen? Een nieuw leernetwerk van gemeenten gaat het komende jaar met die vragen aan de slag. Inzet: zorgen dat ze een toegankelijke, lvb-vriendelijke gemeente worden.

Aanmelden voor het netwerk kan inmiddels niet meer.

Komt het je bekend voor dat sommige inwoners moeite hebben de eigen (hulp)vraag te verhelderen? En tijd nodig hebben om een afspraak te begrijpen of uit te voeren? Het kunnen signalen zijn die wijzen op een licht verstandelijke beperking (lvb). Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hoe zorg je dat je mensen met een lvb herkent, toegankelijk voor ze wordt en ze effectief ondersteunt?

Inzichten opdoen

Gemeenten die antwoord zoeken op deze vragen, zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij het ‘leernetwerk lvb-vriendelijke gemeenten’. Onder leiding van Movisiemedewerkers ga je in gesprek met andere gemeenten, wissel je uit en leer je van elkaar. Door de inzichten die je opdoet, kun je een stap verderzetten in het bereiken van en omgaan met inwoners met een lvb. Samen dragen de deelnemers bij aan meer toepasbare kennis over effectief beleid voor mensen met lvb. Door het leernetwerk wordt bovendien het netwerk verbreed dat beschikbaar is bij het oplossen van vraagstukken rondom deze groep mensen.
Movisie organiseert het leernetwerk op verzoek van het ministerie van VWS (zie kader).

Drie bijeenkomsten

Kern van het leernetwerk zijn drie interactieve bijeenkomsten, waarop de deelnemers halen én brengen. Ze leren van en met elkaar, reflecteren op casuïstiek uit de praktijk en reiken concrete handvatten aan. Bij de bijeenkomsten worden ook ervaringsdeskundigen betrokken om hun visie te delen.
Om de uitgangssituatie en (leer)behoeften te inventariseren voert Movisie vooraf een oriënterend gesprek met gemeenten die zich hebben aangemeld. Movisie organiseert, faciliteert en coördineert de bijeenkomsten. Ook organiseert Movisie mogelijkheden voor tussentijds contact voor vragen of meedenkkracht.

Op elke bijeenkomst staat een specifiek thema centraal.

  • De toegankelijke gemeente (fysiek, donderdag 15 juni, 15.00-17.00 uur, locatie: BCN Utrecht CS, Utrecht)
    Centrale vraag is hoe je gemeente toegankelijk(er) kan worden voor mensen met een lvb. Hoe kun je inwoners met een lvb bereiken? Hoe word je laagdrempeliger en hoe kun je (digitale) communicatie-boodschappen vereenvoudigen? Afsluiting met borrel.
  • De ontvankelijke gemeente (online, donderdag 21 september, 15.30-17.00)
    Centrale vraag is hoe je als gemeente ontvankelijk(er) wordt voor mensen met een lvb. Hoe word je gastvrij voor deze inwoners, hoe herken je ze, hoe ga je adequaat met ze om en hoe sluit je bij ze aan? En ook: hoe maak je lvb bespreekbaar zonder te stigmatiseren?
  • De lvb-vriendelijke gemeente (fysiek, donderdag 23 november, 15.00-17.00, locatie: nader te bepalen locatie in Utrecht)
    Hoe wordt je gemeente (nog meer) een ‘lvb-vriendelijke’ gemeente? Waar sta je nu, wat gaat nu goed, wat kan nog beter en wat hebben we hierbij van elkaar nodig? Afsluiting met borrel.

Voor wie?

Het leernetwerk is bedoeld voor professionals van gemeenten, die direct of indirect in contact staan met inwoners met een licht verstandelijke beperking. Van deelnemers wordt verwacht dat ze alle drie de bijeenkomsten bijwonen, zodat ze elkaar leren kennen en er een echte lerende gemeenschap ontstaat.

Aanmelden

Aanmelden kan inmiddels niet meer.

VWS: ondersteuning van mensen met een lvb van groot belang

Nederland kent ruim een miljoen inwoners met een lvb. Ondersteuning van deze groep inwoners is van groot belang, vindt het ministerie van VWS. Het departement heeft Movisie gevraagd het leernetwerk ‘lvb-vriendelijke gemeente’ te organiseren.

‘De samenleving wordt steeds complexer en dit heeft vooral ook grote gevolgen voor mensen met een licht verstandelijke beperking’, zegt Tessa van der Leij, beleidsmedewerker laaggeletterdheid en lvb bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Het wordt voor hen lastiger om mee te kunnen doen in de maatschappij. En mensen met een lvb kunnen daardoor overvraagd worden, omdat het aan de buitenkant niet te zien is dat iemand een lvb heeft. Daarom is het van belang dat de omgeving en mensen die (mogelijk) met mensen met een lvb te maken krijgen zich bewust hiervan zijn. Enerzijds door de kennis en handvatten te hebben om hier op een adequate wijze mee om te gaan. Anderzijds door in beleid rekening te houden met mensen met een lvb en hun capaciteiten. Door het goed te regelen voor deze grote en diverse groep mensen, hebben anderen ook weer voordeel hiervan. Het is daarom belangrijk dat er binnen gemeenten aandacht is voor mensen met een lvb en daarmee ook voor andere mensen in kwetsbare posities. Via een lerende gemeenschap kan men van elkaar leren, elkaar inspireren en hoef je niet zelf alles alleen uit te vinden.’