Vierdaags VNG Leertraject: Het Gesprek

29 september 2016

Gemeenten willen met de nieuwe Wmo problemen van mensen levensbreed bekijken en de eigen kracht en netwerken aanspreken. Maar het is in de praktijk soms pittig om de gesprekken tot een goed einde te brengen. Om u te inspireren en ondersteunen organiseert de VNG Academie in samenwerking met de VNG en Movisie een vierdaags leertraject.

Het leertraject is ontwikkeld in overleg met cliëntenorganisaties en werkplaatsen Sociaal Domein.

Wat biedt het leertraject u?

In het leertraject verdiept u uw kennis en vaardigheden voor het voeren van ‘het gesprek’ met inwoners in uw gemeente die een beroep doen op de Wmo. Deelname aan dit leertraject biedt u als Wmo-gespreksvoerder:

 • actuele informatie over (de achtergronden van) de Wmo en de formele kanten van het gesprek;
 • handvatten om te werken aan zelfredzaamheid, het aanspreken van eigen kracht en netwerken;
 • vaardigheden om met verschillende soorteninwoners in gesprek te gaan over hun vraag, beperking, behoefte en samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken;
 • kennis over diverse beperkingen en een breed scala van voorzieningen, projecten en hulpmiddelen die gericht zijn op de bevordering van zelfredzaamheid en participatie;
 • een leeromgeving om uw rol in de gemeente en met externe partners te versterken.

Voor wie?

Dit leertraject is voor Wmo-gespreksvoerders. Een diverse doelgroep met diverse achtergronden en werkzaam in uiteenlopende organisatorische settingen. U bent in dienst van de gemeente, of werkt binnen een wijkteam of voor een zorg- of welzijnsaanbieder. Afhankelijk van de gemeente behoren naast Wmo-vragen ook vragen in het kader van de Jeugdwet en de Participatiewet tot uw taak.

Locatie, tijd data

Het leertraject is actiegericht en maakt gebruik van digitale leermiddelen. U werkt aan vragen waar u tegenaan loopt in de praktijk. Bovendien leert u vakgenoten kennen uit andere gemeenten, die een verfrissende oplossing kunnen hebben voor het vraagstuk in uw gemeente.

 • 22 september 2016, 9:00-16:30  - Module 1:
  'Het gesprek' in de context van de wet en het gemeentelijk Wmo-beleid
 • 13 oktober 2016, 9:00-16:30 - Module 2:
  Aansluiten bij eigen kracht door: motiverende gespreksvoering en zelfregie
 • 10 november 2016, 9:00-16:30 - Module 3:
  Gesprekken voeren met bijzondere burgers
 • 1 december 2016, 9:00-16:30 - Module 4:
  Samenwerken met de (in)formele netwerken van de inwoner

Digitale intake & leeromgeving

Na uw inschrijving wordt u uitgenodigd voor een digitale intake. Op basis hiervan stemmen de docenten het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. Tijdens de duur van het leertraject heeft u 24/7 toegang tot de digitale leeromgeving van de VNG Academie.

Kosten

€ 1.495,- excl. 21% btw
(de gemeente kan de btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds)

Aanmelden

U kunt direct inschrijven voor deelname aan dit leertraject via vngacademie.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met VNG Academie per mail of bel: 070 - 373 84 92.

DownloadsTypeGrootte
brochure-vng-leertraject-het-gesprek-najaar-2016pdf423.49 KB