Live bijeenkomst: handelingsperspectief in sociaal werk

4 juli 2023

Op dinsdag 4 juli organiseert Movisie een live bijeenkomst over handelingsperspectief voor sociaal professionals. Een interactieve bijeenkomst waarin we met concrete casuïstiek aan de slag gaan en van en met elkaar leren. In deze bijeenkomst halen we op welke ongemakken worden ervaren.

Bijeenkomst 4 juli 2023