Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren een werksessie over het bieden van maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. Daarbij staan de scholingsplicht en de 4 weken zoektermijn centraal. Ook onderzoek je samen wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden voor de jongeren en wat je kunt doen om dit te realiseren. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafel je wat nodig is en welke kennis en ervaring van belang is.

Dagactiviteiten, scholing, werk en inkomsten zijn belangrijke pijlers voor stabiliteit in het leven van een jongere. Maar niet voor elke jongere is de stap naar werk, scholing of passende dag invulling eenvoudig. Wettelijke kaders en lokaal beleid bieden mogelijkheden, maar kunnen ook knellen.

Thumbnail

 In de analyse van knelpunten 'Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren, verzameling knelpunten 2017' komt naar voren dat:

 • Jongeren te lang moeten wachten voordat zij een uitkering ontvangen. Zonder inkomen bouwen de jongeren dan al vaak enorme schulden op.
 • De zoektermijn kan leiden tot een onderbreking/knip in de begeleiding, waardoor jongeren in een cruciale fase geen steun krijgen bij het weer teruggaan naar school of het vinden van een passende werkplek.
 • De scholingsplicht in de praktijk te strikt wordt gehanteerd waardoor jongeren geen uitkering krijgen. Terugkeer naar school is voor deze jongeren vaak niet de beste optie.
 • Professionals regels te strikt toepassen en risicomijdend gedrag vertonen.
 • In gemeenten/ regio’s de samenwerking met bijvoorbeeld leerwerkloketten nog onvoldoende van de grond komt.

Wie, wat, waar?

 • Voor jongeren, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals, die ervaring hebben met maatwerk voor kwetsbare jongeren
 • Dinsdag 12 februari 2019, 13.30 uur – 16.30 uur
 • Locatie: Utrecht

Thema

Scholingsplicht in combinatie met de 4 weken zoektermijn voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering.

Bij de werksessie op 12 februari 2019 is iedereen welkom, maar in het bijzonder:

 • Jongeren die zelf ervaring hebben met het ontvangen van ondersteuning op maat en/of vanuit hun eigen ervaring inzicht kunnen geven wat nodig is om passende ondersteuning te bieden.
 • Beleidsmedewerkers met ervaring in het bieden van ondersteuning op maat.
 • Professionals die ervaring hebben met maatwerk voor kwetsbare jongeren en werken aan de oplossingen van bovenstaande knelpunten.

In de werksessie onderzoeken we samen wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden voor de jongeren en wat je kunt doen om dit te realiseren. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafelen we wat nodig is en welke kennis en expertise van belang is voor professionals en beleidsmedewerkers die zich ook hard willen maken voor het bieden van de ondersteuning op maat en aan de slag willen met de weergegeven knelpunten.

Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 12 februari 2019, 13.30 – 16.30 uur in Utrecht. Inloop vanaf 13.00 uur. Meld je nu aan.

Lees ook: Jongvolwassenen en de Participatiewet. Het kan schuren ...