Masterclass Activering: een activerende aanpak voor mensen of gezinnen met meervoudige problematiek

26 september 2014

Met de komst van de nieuwe participatiewet en de overheveling van o.a. de dagbesteding uit de AWBZ naar de Wmo is activering en participatie van mensen in multiprobleemsituaties actueel. Divosa en de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) organiseren een nieuwe reeks 'Werk aan de Wijk'. De masterclasses bereiden uw gemeente voor op het werken met een integraal team, bijvoorbeeld in wijkteams of sociale teams, om meervoudige problematiek bij cliënten aan te pakken.

Tijdens deze masterclass leert Marjet van Houten, senior adviseur bij Movisie, u meer over de toegevoegde waarde van een activerende aanpak voor mensen of gezinnen met meervoudige problematiek. Er zijn al meerdere aanpakken in werking, die naast aandacht voor zorg, nadrukkelijk de focus leggen op het activeren van mensen. Dit lijkt een gunstig effect te hebben op het terugdringen van problemen op de andere domeinen. U hoort ervaringen uit eerste hand van een collega gemeente; hebben zij al een werkende aanpak? En u gaat met een aandachtspuntenlijst voor uw eigen aanpak naar huis.

Doelgroep

Programmamanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers of professionals die anderszins geïnteresseerd zijn in de aanpak voor mensen of gezinnen met meervoudige problematiek én op zoek zijn naar handvatten, tips en praktijkervaringen.

Aanmelden en meer informatie

Ga naar de website van Divosa.

Datum

26 september 2014, 13.00 – 17.00 uur

Locatie

NVSI, Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht