Masterclass: financieel misbruik bij ouderen

Deze masterclass is VOL

Professionals spelen een belangrijk rol bij het signaleren van en hulp bieden bij ouderenmishandeling. Uit de praktijk blijkt dat veel professionals hier vragen over hebben.

Dat kunnen vragen zijn als:

  • Hoe signaleer ik ouderenmishandeling?
  • Hoe zorg ik voor bescherming bij (acute) onveiligheid?
  • Hoe werk ik aan (duurzaam) herstel?

Masterclasses

Een aantal specifieke kenmerken zijn van belang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Movisie organiseert drie online masterclasses over ouderenmishandeling om professionals te ondersteunen bij het signaleren en het aanpakken van ouderenmishandeling. De gratis masterclasses zijn voor (sociaal) professionals, die bijvoorbeeld werkzaam zijn in een wijkteam, in de ouderenzorg of maatschappelijk werk. Alle masterclasses zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te volgen.

Financieel misbruik

De bijeenkomst van 12 oktober 2021 staat in het teken van financieel misbruik. Dit is een veel voorkomende vorm van ouderenmishandeling. In deze Masterclass leer je meer over de specifieke aanpak bij financieel misbruik. Je krijgt inzicht in de rollen van de verschillende partijen en wat je kunt doen aan preventie en de aanpak van financieel misbruik.

Aanmelden voor 12 oktober niet meer mogelijk

De masterclass van 12 oktober zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.