Meesterschap in monitoring - Zwolle

Gemeenten houden de vinger aan de pols in het sociaal domein. Hoe ze dat doen, is heel verschillend. Het landschap van monitoring is zeer divers geworden. En gemeenten zijn daar nog steeds zoekend in. Meten we wel het goede? Wat zeggen uitkomsten nu precies? Hoe balanceren we cijfers en verhalen? Maar ook, hoe betrekken we partners daarbij? Welke rol heeft de gemeenteraad? Hoe voorkomen we dat we ‘ verdrinken’ in alle resultaten, indicatoren en data?

Samen met gemeenten wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het meesterschap in het monitoren in het sociaal domein verder ontwikkelen met drie bijeenkomsten ‘Meesterschap in monitoring’. We brengen rond drie actuele thema’s - cliëntervaringsonderzoek, datagedreven werken en monitoring als co-productie -  de actuele kennis en voorbeelden bij elkaar. En onderzoeken samen de onderliggende dilemma’s en praktische problemen.

De bijeenkomsten worden aangeboden in samenwerking met de Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO) en Movisie en op drie verschillende locaties georganiseerd: Zwolle (21 maart), Amsterdam (28 maart), en Eindhoven (11 april).

Praktische informatie

Wanneer? Donderdagmiddag 21 maart 2019 van 12.00 - 17.00 uur
Waar? Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle
Voor wie? Beleidsmedewerkers en onderzoekers bij gemeenten.

Wat levert het op?

Tijdens de bijeenkomst krijg je zicht op de laatste ontwikkelingen bij andere gemeenten. Ga in gesprek met collega’s uit het land. Proef samen aan de dilemma’s die onlosmakelijk verbonden zijn met monitoring en krijg concrete ideeën aangereikt om een volgende stap te zetten in jouw eigen monitoringspraktijk.

Aanmelden kan tot 15 maart 2019 via het aanmeldformulier.  Vermeld bij jouw aanmelding naast je contactgegevens ook jouw functie.

Ik wil me aanmelden