Meld je nu aan: leernetwerk regie op lokale mantelzorgondersteuning

Hoe voer jij regie op lokale mantelzorgondersteuning?

Ben je beleidsmaker bij een gemeente of professional bij een mantelzorg ondersteunende organisatie? En wil je samen binnen jouw gemeente de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers versterken? Meld je dan als duo (bestaande uit iemand van de gemeente en iemand van een mantelzorg ondersteunende organisatie) aan voor het leernetwerk regie op lokale mantelzorgondersteuning! Daarin gaat Movisie met een aantal praktijken aan de slag met ieders vraagstuk aan de hand van kennis en ervaringen.

Tijdens drie fysieke bijeenkomsten gaan we:  

 1. Kennis uitwisselen over het regisseren van mantelzorgondersteuning (wat is het, waarom is het belangrijk en wat is de vertaalslag naar jullie lokale vraagstuk?). 
 2. De kennis toepassen in het verbeteren van de regie op mantelzorgondersteuning in jullie praktijk.  
 3. Aan de slag met het borgen van de verandering.  
 4. Tussentijds uitwisselen en leren van elkaars ervaring. 

Dit alles om in de eigen (lokale) praktijk verder vorm te geven aan het regisseren van mantelzorgondersteuning, samen met anderen. Leer jij met ons mee? Lees verder en meld je aan voor het leernetwerk! 

Waarom is regie op lokale mantelzorgondersteuning nodig?  

Veel mensen geven ondersteuning en mantelzorg aan familie, naasten en andere bekenden. De zorgsituatie en ondersteuningsbehoefte van deze mensen verschilt en verandert gedurende de tijd. Denk aan regelhulp, hulp bij het opvoeden, mantelzorgwoning of het combineren van werk en mantelzorg. Tal van organisaties zijn betrokken bij mantelzorgondersteuning. Al deze betrokken partijen dragen een steentje bij aan de ondersteuning van mantelzorgers; zij zijn een stukje van de puzzel. Om te komen tot tijdige en passende mantelzorgondersteuning is het nodig dat organisaties samenwerken én dat er regie is op de samenhang en kwaliteit van de ondersteuning. Dit leernetwerk richt zich op het voeren van de regie.  

Het leernetwerk: van en met elkaar leren  

Als deelnemers meld je je in een duo (gemeente en mantelzorg ondersteunende organisatie) aan. Deze duo’s maak je zelf voordat je je aanmeldt. Samen breng je een regievraagstuk in uit jullie lokale praktijk waarmee jullie gedurende het leernetwerk aan de slag gaan. Tijdens drie bijeenkomsten gaan jullie aan de slag met kennis (uit wetenschap, praktijk en ervaring), is er ruimte voor uitwisseling, het bespreken van dilemma's en uitdagingen en het versterken van de samenwerking. Movisie reikt gedurende het traject kennis, inspiratie, hulpmiddelen en tools aan en denkt mee om de eigen opzet en aanpak te concretiseren. Tussen de bijeenkomsten door ga je zelf aan de slag in het eigen werkgebied.  

Voor wie? 

Het leernetwerk staat open voor beleidsmedewerkers bij gemeenten en coördinatoren bij mantelzorg ondersteunende organisaties die samen de regie willen versterken op lokale mantelzorgondersteuning. Enthousiasme om samen met anderen aan de slag te gaan met veranderingen en verbeteringen voor inclusieve mantelzorg staat voorop. Er is plaats voor 6 duo’s uit verschillende gemeenten.  

Wat biedt Movisie? 

 • Movisie organiseert de bijeenkomsten die gericht zijn op inspiratie en kennisuitwisseling. Er is veel ruimte voor interactie en uitwisseling. 
 • Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst hebben jullie een oriënterend gesprek met iemand van Movisie om de uitgangssituatie en het vraagstuk te verkennen.   
 • Movisie biedt gelegenheid tot een contactmoment tijdens een digitaal inloopuur naast de drie fysieke bijeenkomsten. Tussentijds kun je altijd terecht bij een van de Movisie-collega's. 
 • Voor deelname aan het leernetwerk brengt Movisie niets in rekening. 

Wat vragen we van jou? 

 • Motivatie en enthousiasme om aan de slag te gaan met de regie op mantelzorgondersteuning in jullie werkgebied. 
 • Bereidheid om eigen ervaringen en praktijkkennis te delen met andere deelnemers. 
 • Actieve deelname aan de drie fysieke bijeenkomsten. 
 • Een aantal contactmomenten met Movisie voor tussentijds overleg/advies. 

Data en aanmelden 

Drie (verplichte) fysieke bijeenkomsten:  

 • 2 oktober 2023 van 14.00 – 17.00 (Kantoor Movisie in Utrecht) 
 • 5 februari 2024 van 14.00 – 17.00  
 • 27 mei 2024 van 14.00 – 17.00  

Twee (optionele) online inloopuren:  

 • 15 januari 2024 van 14.00 – 15.00 (online contactmoment) 
 • 15 april 2024 van 14.00 – 15.00 (online contactmoment)  

Heb je interesse om deel te nemen? Je kan je opgeven via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Let op! Als duo moet je je individueel inschrijven.  

Voor vragen kan je terecht bij Roos Scherpenzeel: r.scherpenzeel@movisie.nl  

Leernetwerk: regie op lokale mantelzorgondersteuning