Mensen met een licht verstandelijke beperking actief in de buurt

Hoe kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter meedoen in de samenleving? Die vraag staat centraal tijdens de leerbijeenkomst in de ochtend van 26 september. Het is belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat activiteiten en vrijwilligerswerk ook voor deze groep meer toegankelijk zijn.

Movisie organiseert dit jaar twee bijeenkomsten met enkele goede voorbeelden en de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over wat mogelijk is om de participatie van mensen met LVB  te bevorderen en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Een onderwerp dat meer aandacht vraagt omdat recent onderzoek van SCP uitwijst dat de participatie van deze groep achterblijft.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn die betrokken is bij het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met LVB.

Tijd en locatie

Woensdag 26 september van 10:00 uur tot 12:00 uur bij BCN, Catharijnesingel 48 in Utrecht.

Op dinsdag 13 november vindt de vervolgbijeenkomst plaats van 15.00-17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel, bij Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 in Utrecht.

Programma

Dit is het voorlopige programma. Je ontvangt een bevestiging voor de bijeenkomst het definitieve programma.

10: 00 uur Welkom, kennismaking en opening.

  • Presentatie over een praktijkvoorbeeld over op welke wijze vrijwilligerswerk door mensen met een beperking mogelijk is.
  • Uitwisseling in kleinere groepen rond diverse vraagstukken.
  • Plenaire afsluiting met concrete tips.

12: 00 uur Einde

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst(en) kan door een e-mail te sturen naar Eveline Even, e.even@movisie.nl. Vermeld dan in de deze mail: naam, organisatie, functie en of je op beide data (of slechts op een van de data) de bijeenkomst bijwoont.

Voor vragen kun contact opnemen met Els Hofman via 06 5544 0977 of e.hofman@movisie.nl