Mensen met een licht verstandelijke beperking doen mee in de buurt - Deel 1

Hoe kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter en betekenisvol mee doen in de samenleving? Die vraag staat centraal tijdens een reeks van drie leerbijeenkomsten in 2019. Tijdens de bijeenkomst op 10 april staat centraal hoe je meer zicht krijgt op de doelgroep en de behoeften die er spelen. Dat doen wij via uitwisseling en delen van innovatieve ideeën.

Movisie organiseert dit jaar drie bijeenkomsten met enkele goede voorbeelden en de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over wat mogelijk is om de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te bevorderen. Beleidsmedewerkers en professionals in zorg en welzijn die de maatschappelijke participatie van mensen met LVB willen vergroten nodigen wij uit.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn die betrokken is bij het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met LVB.

Tijd en locatie

Van 10:00 uur tot 13:00 uur bij Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht (Op loopafstand van Utrecht centraal). 

Programma 10 april

  • Welkom en inleiding door Els Hofman (Movisie). We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst in 2018.
  • Praktijkvoorbeeld: Gemeente Zwijndrecht - Zelfredzaamheid van mensen met LVB vergroten.
  • Uitwisselen van kennis in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting.
  • Lunch & gelegenheid tot netwerken.

Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht heeft onderzoek gedaan naar manieren waarop iemand met LVB zich beter kan redden in onze samenleving. Via interviews met professionals en de doelgroep zelf, is achterhaald hoe de uitvoeringspraktijk beter kan aansluiten op wat mensen nodig hebben. Hierbij is naar verschillende levensdomeinen gekeken: werk, zorg, wonen, participatie, inkomen en 18-/18+ problematiek.

Beleidsadviseurs Martijn van den Berg en Ad Wouterse van de gemeente Zwijndrecht, gaan tijdens de bijeenkomst meer vertellen over het onderzoek en de meest opvallende uitkomsten. Zo blijkt dat mensen de toegang naar voorzieningen in het sociaal domein slecht kunnen vinden. Het schort nogal eens aan goede communicatie en overdracht. Verder verdient met name de groep mensen die geen permanente ondersteuning heeft, aandacht. Het risico is groot dat zij (opnieuw) in problemen komen omdat zij moeite hebben zichzelf te redden.

Wat knelt er nu echt en hoe komt dat? Hoe belangrijk is het om de mening van de mensen om wie het gaat te horen? Ook zullen zij iets zeggen over wat zij zien als mogelijke verbetering.

In kleinere groepen zullen we in de bijeenkomst voortborduren op vragen als: wat is de waarde en haalbaarheid van dergelijk onderzoek in je eigen werkpraktijk? Wat is herkenbaar en wat is nieuw als het om jouw situatie gaat? Ook wisselen we wenselijke en mogelijke ideeën uit om de zelfredzaamheid van mensen met LVB te vergroten.

Aanmelden

Kom je ook naar de eerste leerbijeenkomst?  Vul dan het aanmeldformulier onder aan de pagina in. Deelnemen is gratis. Let op, kun je er onverhoopt niet bij zijn?  Meld je dan een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar b.linnenbank@movisie.nl. Doe je dit niet dan brengen we €50 administratiekosten in rekening.

De volgende bijeenkomsten in de reeks (dezelfde tijd in en locatie Utrecht)

Meld je aan voor 10 september

Meld je aan voor 21 november

Over de praktijkverbetertrajecten van huis naar thuis

Movisie werkt aan een praktijkverbetering en kennisverspreiding. De focus ligt op het streven om kwetsbare burgers zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven. We werken daarbij met het ‘Kwaliteitskompas’. We hebben specifiek aandacht voor ‘doen’ wat werkt en het samen toewerken naar een PDCA-cyclus; uitproberen en volgen of dat echt werkt voor de eindgebruiker. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormgeven aan preventie.

Aanmelding leerbijeenkomst LVB 10 april 2019