Mensen met een licht verstandelijke beperking doen mee in de buurt - Deel 2

Hoe kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter en betekenisvol mee doen in de samenleving? Die vraag staat centraal tijdens een reeks van drie leerbijeenkomsten in 2019. Deze bijeenkomst staat het maatschappelijk actief krijgen van mensen met een LVB centraal.

In deze bijeenkomst presenteren Wilma Nugteren van Jantje Beton en Stephanie van Altena van Handicap.nl hun ervaringen en lessen die ze op hebben gedaan in een project waarbij mensen met LVB betrokken worden als vrijwilliger in speeltuinen.  We gaan dieper in op het maatschappelijk actief krijgen van mensen met een LVB.

Movisie organiseert dit jaar drie bijeenkomsten in het kader van participatie van mensen met een LVB. We raden om bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar het is ook mogelijk om bij een enkele aan te sluiten. De volgende bijeenkomst in deze reeks is op 21 november.

Lees ook het verslag van de eerste leerbijeenkomst: 

Verslag Deel 1

Wat gaan we doen?

Stephanie van Altena van Handicap.nl zal vertellen wat fondsen als HandicapNL kunnen bijdragen aan initiatieven om mensen met een beperking een meer volwaardige plek in de samenleving te geven. Hoe vind je een fonds als je een goed idee hebt? Wat motiveert partijen als HandicapNL?
Wilma Nugteren van Jantje Beton vertelt waarom haar organisatie zich heeft ingezet voor deze doelgroep en wat is geleerd van de samenwerking. Wat waren de kritische succesfactoren bij dit project en wat kunnen we hier samen van leren?
 
Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie. Daarnaast gaan we met behulp van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over LVB gerelateerde vragen en dilemma’s. Welke kansen zien we om met fondsen en maatschappelijke organisaties ideeën uit te werken voor een inclusieve samenleving? We willen jullie vragen daarvoor een voorbeeld in te brengen waar je tegenaan loopt of wat goed gaat. De rest van de groep kan dan reageren met kansen of wat hen daarin aanspreekt.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn die betrokken is bij het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met LVB.

Tijd en locatie

Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht. Van 10:00 uur tot 13:00 uur.

Programma

  • Welkom en inleiding op het onderwerp Els Hofman (Movisie). We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst.
  • Praktijkvoorbeeld: Aan de slag in de speeltuin
  • Uitwisselen van kennis in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting.
  • Lunch & gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden

Kom je ook naar deze leerbijeenkomst?  Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Afmelden

Let op, kun je er onverhoopt niet bij zijn? Meld je dan minimaal een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar trainingsbureau@movisie.nl. Doe je dit niet dan brengen we €50 administratiekosten in rekening.

Leren, inspireren en delen

Movisie organiseert bijeenkomsten in het teken van leren, inspireren en delen. Iedere bijeenkomst staan succesvolle praktijkvoorbeelden centraal. Door middel van concrete werkvormen gaan we tijdens de bijeenkomst zelf aan de slag met nieuwe werkwijzen en methodieken. De volgende bijeenkomst in deze reeks is op 21 november.

 

 

Aanmelding leerbijeenkomst LVB 10 september 2019