Mensen met verward gedrag: De werkelijkheid achter de E33-melding

Het 4e Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak. Inhoudelijk programma en groot aanbod van sessies met geslaagde voorbeelden uit de praktijk.

Aanleiding voor het congres

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft een onverminderde uitdaging in het sociaal domein. Sinds 2011 registreert de politie ‘overlast door verwarde of overspannen personen’ onder de meldcode E33 en deze meldingen lopen jaarlijks op.

Het Schakelteam Verward gedrag sloot in 2018 haar opdracht af en per 1 oktober 2018 moest elke gemeente en regio in samenwerking met al haar ketenpartners een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag hebben gerealiseerd. Maar zover zijn we nog niet.

Meer informatie

Het 4e Zorg+Welzijn Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van de persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan. Relevante sprekers geven je inzichten in de mens áchter de E-33 melding en de term ‘verward’. Wat zijn de signalen en triggers van verward gedrag bij de diverse groepen, welke aanpak vereist dit en hoe sluit je daarop aan? Waarom moeten we als maatschappij niet alleen streven naar een veilige, maar ook een inclusieve samenleving? En waarom is het zo belangrijk om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden?

De dag geeft je verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen en brengt je weer een stap verder in het borgen van een effectieve, sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk van mensen met verward gedrag.

Deze dag kenmerkt zich door de vele praktijkverhalen. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we in op de vragen:

  • Hoe bouwen we de persoonsgerichte aanpak verder uit en hoe borgen we dit?
  • Wie zijn de gezichten achter de E33-meldingen en hoe sluit je op hen aan?
  • Hoe laat je mensen die verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?
  • Welke initiatieven en werkwijzen hebben zich ondertussen bewezen?
  • Hoe kun je er voor zorgen dat alle schakels in de keten effectief samenwerken?

Meld je aan